Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Programul Operational Capacitate Administrativa

România durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030

 

Prezentare generală:

Secretariatul General al Guvernului prin Departamentul pentru dezvoltare durabilă implementează, în parteneriat cu Institutul Național de Statistică și Asociația Regională pentru Dezvoltare Antreprenorială Oltenia, proiectul cu aplicare națională: „România Durabilă - Dezvoltarea cadrului strategic și instituțional pentru implementarea Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030”, cod SIPOCA 613, care se va derula pe o perioadă de 48 luni, începând cu luna august 2019.

- Scopul, obiectivele specifice şi bugetul alocat proiectului

- Responsabilitățile Institutului Național de Statistică

- Rezultatele aşteptate ale proiectului

- Stadiul implementării proiectului:


Principalele rezultate ale proiectului - Partener 1 INS:

 • România Durabilă – Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă – ODD 13 - Acțiune în domeniul schimbărilor climatice
 • România Durabilă – Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă – Raport teritorial
 • Metodologia de estimare a tendințelor generale ale indicatorilor de dezvoltare durabilă la nivel de teritorial
 • Impactul pandemiei COVID-19 asupra implementării Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
 • Raport de progres - Orizont 2030 - sinteză
 • Progress Report 2030 HORIZON Summary
 • Metodologie estimare tendințe generale la nivel de indicator, țintă și ODD pe baza indicatorilor naționali pe termen scurt și lung
 • Raport Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă - Orizont 2030
 • Broșura Indicatori naționali pentru dezvoltare durabilă ORIZONT 2020
 • Listă indicatori naționali de dezvoltare durabilă
 • Situația setului de indicatori naționali de dezvoltare durabilă
 • Ghid referitor la setul naţional de indicatori de dezvoltare durabilă pentru autorităţile publice implicate în procesul de monitorizare şi raportare a Strategiei Naționale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030
 • Fișe indicatori naționali de dezvoltare durabilă
 • MEDIA:

  Evenimente:
  Articole:
  Publicații:
  Biblioteca:

  CONTACT:

   

   

  Ultima actualizare: 19 iunie 2024