Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Conducerea INS

Președinte

Agenda - Arhiva agenda

Tudorel ANDREI - CV - Lista lucrari - tel. +4021 317 77 84 centrala +4021 318 18 24/int. 1462 fax:+4021 318 18 51  

- reprezinta institutia in raporturile cu Administratia prezidentiala, Parlamentul Romaniei, Guvernul Romaniei, cu alte autoritati publice, cu terte persoane juridice, cu persoane fizice, precum si cu organizatii din tara si din strainatate
- da imputernicire de reprezentare specifica si altor persoane din cadrul Institutului National de Statistica
- in exercitarea atributiilor sale, presedintele emite ordine si instructiuni in conditiile legii
- indeplineste in domeniul sau de activitate atributiile generale prevazute la art. 17 alin (5) din legea organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania, nr. 226/2009, cu modificarile si completarile ulterioare
- indeplineste in domeniul de activitate al INS si alte atributii specifice stabilite prin acte normative
- indeplineste conform legii functia de ordonator secundar de credite
- poate delega prin ordin, unele atributii vicepresedintilor, secretarului general, personalului cu functii de conducere in compartimentele de specialitate, precum si altor persoane din aparatul propriu al INS
Ziua de audiență - joi, ora 16.00 – 17.00

Vicepreședinți

Marian CHIVU - CV - Agenda
tel. +4037 231 71 37, centrala +4021 318 18 24/int. 1471  
Coordoneaza activitatea urmatoarelor directii generale si directii, conform Ordinului presedintelui INS nr.1857/06.11.2017:

- Directia generala de conturi nationale si sinteze macroeconomice
- Directia generala de exploatare si gestionare a surselor de date statistice
- Directia afaceri europene si cooperare internationala
- Unitatea de politici publice
- Reprezinta Institutul National de Statistica in ceea ce priveste raporturile institutiei cu organizatiile sindicale, conform Ordinului Presedintelui INS nr.530/09.07.2018
Ziua de audiență - miercuri, ora 16.00 – 17.00

Beatrix GERED - CV - Agenda
tel. +4021 318 18 50 centrala  +4021 318 18 24/int. 2235  fax:+4021 318 80 97  
Coordoneaza activitatea Directiei generale de IT si infrastructura statistica conform Ordinului presedintelui INS nr.1858/06.11.2017.
Ziua de audiență - miercuri, ora 16.00 – 17.00

Ioan-Silviu VÎRVA - CV - Agenda

Ziua de audiență - miercuri, ora 15.00 – 16.00

Vicepresedintii exercita atributiile delegate prin Ordinele presedintelui INS

Secretar general

Florinel Marian SGÂRDEA - CV - exercitarea funcției publice vacante cu caracter temporar
tel. +4021 319 30 00 centrala +4021 318 18 24/int. 1231  fax:+4021 317 77 49  

-asigura stabilitatea functionarii INS, continuitatea conducerii si realizarea legaturilor functionale intre structurile INS
- indeplineste atributiile prevazute in art. 61 alin. (2) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si in art.8 din HG nr.957/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
- indeplineste si alte atributii incredintate de presedintele INS
Ziua de audiență - vineri, ora 9.00 – 11.00

 

 


 Ultima actualizare: 7 iunie 2024