Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Cadru legal INS

 

Organizarea si functionarea Institutului National de Statistica
1. Legea nr.226/2009 privind organizarea si functionarea statisticii oficiale in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
2. Hotararea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. HG nr. 1456 din 8 decembrie 2022 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a Sistemului statistic național 2022-2027;
4. HOTĂRÂRE nr. 1457 din 8 decembrie 2022 privind aprobarea Programului statistic național multianual 2022-2024;
5. HG nr. 161/2023 privind aprobarea Programului statistic național anual 2023;
6. ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 19 din 4 februarie 2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 (forma consolidată);
7. NOTIFICARE privind informarea Institutului Național de Statistică (INS) de către autoritățile și instituțiile publice care detin baze de date sau registre administrative în ceea ce privește crearea, modificarea sau întreruperea gestionării acestora;
8. Legea nr.63/2017 privind aprobarea O.G nr. 3/2016 pentru stabilirea unor masuri de reorganizare si eficientizare a activitatii unor structuri ale administratie publice centrale si pentru modificarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
9. Legea nr.422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, cu modificarile si completarile ulterioare;
10. Legea nr. 207 din 20 iulie 2015, privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
11. Legea nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
13. Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001, privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;
14. Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor);
15. Legea nr.190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor), Modificat prin Rectificare, JO L 127, 23.5.2018, p. 2 (2016/679)
16. Acord colectiv privind raporturile de serviciu în Institutul Național de Statistică pe anul 2024

 

 

 

 

  


Ultima actualizare: 17 mai 2024