Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Sistemul de management al calității

Institutul Național de Statistică este certificat de către SRAC CERT SRL pentru implementarea și menținerea unui sistem de management al călității conform condițiilor din standardul SR EN ISO 9001:2015 pentru următoarele activităti:
- Organizarea și coordonarea statisticii oficiale din România,
- Realizarea tuturor activităţilor, inclusiv cele suport, pentru culegerea, prelucrarea, analiza, difuzarea şi constituirea seriilor de date statistice oficiale necesare fundamentării și evaluării politicilor economice și sociale, decizilor guvernamentale și ale operatorilor economici, informării opiniei publice, elaborării cercetărilor ştiintifice, a prognozelor şi a strategiilor de dezvoltare, transmiterii de date statistice către Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat) și altor organisme internaționale, potrivit obligaților asumate de statul român.

Certificatul SRAC este însoțit de certificatul internațional IQNet și de mărcile de certificare SRAC si IQNet pe care Institutul Naţional de Statistică le poate utiliza în concordanţă cu prevederile Regulamentului de utilizare a mărcilor de certificare SRAC și a mărcii de certificare IQNet.

1. Declaraţia de politică și angajamentul conducerii Institutului Național de Statistică privind calitatea (pdf)
2. Declarația de angajament CAF 2020 - cadrul comun de autoevaluare Institutul Național de Statistică (pdf)
3. Certificat ISO 9001:2015 (pdf)
4. Certificat IQNet (pdf)
5. Regulamentul de utilizare a mărcilor de certificare SRAC și a mărcii de certificare IQNet (pdf)