Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Buletin informativ privind informațiile de interes public comunicate din oficiu

Nr. crt. Buletin informativ
1. Acte normative care reglementează organizarea şi funcţionarea Institutului National de Statistica
2. Proiecte de acte normative aflate in dezbatere publica, conform Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si rapoartele anuale de implementare a legii
3. Formular de contact prin email, numere de telefon utile și datele de contact ale persoanei responsabile de relația cu mass-media și ale purtătorului de cuvânt al INS
4. Raport anual de activitate al INS
5. Programul de audienta al persoanelor din conducerea Institutului National de Statistica
6. Comunicatele de presa, comunicatele de presa traduse in limba engleza, calendarul anual al comunicatelor de presa, lista institutiilor care primesc comunicatele de presa si strategia de comunicare a Institutului National de Statistica
7. Revista Romana de Statistica si suplimentul acesteia
8. Materialele prezentate in cadrul conferintelor de presa si declaratiile de presa
9. Procedura operationala privind acreditarea reprezentantilor institutiilor de presa la Institutul National de Statistica
10. Structura organizatorică a Institutului Național de Statistică, atribuțiile compartimentelor din structura organizatorică a Institutului Național de Statistică, conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a Institutului Național de Statistică, aprobat prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.1636/08.08.2017, completat prin Ordinul Președintelui nr.942 din 17.08.2020
11. Codul de conduită etică si profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din Institutul Național de Statistică, aprobat prin Ordinul Președintelui Institutului Național de Statistică nr.323/31.03.2022
12. Acord colectiv privind raporturile de serviciu în Institutul Național de Statistică pe anul 2024
13. Declaraţiile de avere şi de interese pentru persoanele din aparatul de conducere si personalul de executie din cadrul Institutului Naţional de Statistică
14. Anunturile privind organizarea, potrivit legii, a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Institutului Naţional de Statistică, precum si conditiile de participare si cerintele specifice
15. Proiectele europene desfasurate de Institutul Naţional de Statistică
16. Programele si strategiile proprii, Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismele de monitorizare a Strategiei Nationale Anticoruptie 2021-2025
17. Lista publicatiilor editate de Institutul Naţional de Statistică, a cartilor si enciclopediilor, a publicatiilor periodice romanesti si a publicatiilor periodice straine aflate in Biblioteca Institutului Naţional de Statistică
18. Publicatii statistice in format electronic (anuare, buletine statistice, alte publicatii)
19. Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Statistic National cu rapoartele anuale si Regulamentul de Organizare si Functionare a Comitetului Sistemului Statistic National
20. Catalogul publicatiilor si serviciilor statistice
21. Bilantul contabil la sfarsit de an
22. Structura bugetului aparatului central al Institutului National de Statistica
23. Lista cheltuielilor de personal - aparatul central al Institutului National de Statistica
24. Situatia platilor
25. Lista functiilor din cadrul aparatului propriu ce intra in categoria personalului platit din fonduri publice, cu salariul de baza
26. Norme de confidenţialitate statistică
27. Nomenclatoarele statistice utilizate de Institutul Naţional de Statistică
28. Informaţiile statistice regăsibile în bazele de date online: Tempo, IPC, IDDR, IDDT
29. Politica de revizuire a datelor statistice si politica de tratare a erorilor
30. Programul anual al achizitiilor publice
31. Anexa privind achizitiile publice la PAAP
32. Centralizatorul achizitiilor publice - situatia executarii contractelor de achizitie publica
33. Contracte de achizitii in vigoare/ Arhiva
34. Lista completa a imobilelor, in suprafata mai mare de 250 mp, administrate de Institutul National de Statistica si de directiile teritoriale de statistica
35. Documentatii de inchiriere pentru organizarea licitatiilor privind inchirierea Salii Amfiteatru, Salii Albastre si spatiilor adiacente
36. Certificatele de performanta energetica ale imobilelor administrate de directiile de statistica din teritoriu
37. Caietele de sarcini aferente necesitatilor identificate de DAISAG
38. Documentatia de atribuire - achizitii publice in cursul anilor 2018 - 2021