Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Intrastat

Statisticile de comerţ internaţional cu bunuri au ca obiect mişcarea bunurilor peste frontiera naţională.

Există o diferenţă clară între mişcarea bunurilor între statele membre UE (INTRASTAT) şi fluxurile de bunuri între România şi ţările care nu aparţin spaţiului comunitar (EXTRASTAT).

Din anul 2007, Institutul Naţional de Statistică (INS) colectează şi prelucrează declaraţiile Intrastat de la operatorii economici obligaţi să raporteze date în sistemul statistic INTRASTAT.

Toţi operatorii economici care efectuează tranzacţii intracomunitare de bunuri şi al căror volum anual al acestor schimburi depăşeşte pragurile valorice stabilite anual de INS pentru fiecare din cele două fluxuri, trebuie sa completeze şi să transmită în format electronic declaraţia statistică INTRASTAT.

Site-ul INTRASTAT

 • Detaliile despre Intrastat vă sunt oferite de către INS, astfel:
 • Adresa INS: B-dul Libertăţii 16, Sector 5, Bucureşti, Cod Poştal 050706, România
 • Telefoane Help-desk: +4021 3177720/ 21 / 22 / 23; +4021 3115013;  
 • Fax: +4021 3115039; +4021 3115008
 • Email Help-desk: intrastat@insse.ro

Pentru întrebari referitoare la transmiterea declaratiei statistice Intrastat (confirmari de primire, încarcari esuate, etc.) - telefoane: +4021 3115014 sau email: declaratie.intrastat@insse.ro

Pentru întrebari referitoare la înregistrarea în sistemul statistic Intrastat (schimbari de sediu, primiri de parola, schimbarea parolei, etc.) - telefon: +4021 3115102 sau email: intrareg@insse.ro

Pentru mai multe detalii, precizări metodologice precum şi pentru accesarea aplicaţiei online de colectare a datelor, vă invităm să vizitaţi site-ul http://www.intrastat.ro

 

 


Ultima actualizare: 3 februarie 2020