Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

IPC – serie de date anuala

an precedent = 100

ANUL
INDICII PRETURILOR DE CONSUM-%
RATA INFLATIEI-%
1971
100,6
0,6
1972
100,0
0,0
1973
100,7
0,7
1974
101,1
1,1
1975
100,2
0,2
1976
100,6
0,6
1977
100,6
0,6
1978
101,6
1,6
1979
102,0
2,0
1980
102,1
2,1
1981
103,1
3,1
1982
117,8
17,8
1983
104,1
4,1
1984
101,1
1,1
1985
100,8
0,8
1986
101,0
1,0
1987
100,9
0,9
1988
102,2
2,2
1989
101,1
1,1
1990
105,1
5,1
1991
270,2
170,2
1992
310,4
210,4
1993
356,1
256,1
1994
236,7
136,7
1995
132,3
32,3
1996
138,8
38,8
1997
254,8
154,8
1998
159,1
59,1
1999
145,8
45,8
2000
145,7
45,7
2001
134,5
34,5
2002
122,5
22,5
2003
115,3
15,3
2004
111,9
11,9
2005
109,0
9,0
2006
106,56
6,6
2007
104,84
4,8
2008
107,85
7,9
2009
105,59
5,6
2010
106,09
6,1
2011
105,79
5,8
2012
103,33
3,3
2013
103,98
4,0
2014
101,07
1,1
2015
99,41
-0,6
2016
98,45
-1,5
2017
101,34
1,3
2018
104,63
4,6
2019
103,83
3,8
2020
102,63
2,6
2021
105,05
5,1
2022
113,80
13,8
2023
110,40
10,4

 

*) Indicele anual al preturilor de consum masoara evolutia de ansamblu a preturilor marfurilor cumparate si a tarifelor serviciilor utilizate de catre populatie în anul curent fata de anul precedent (sau alt an ales ca perioada de referinta).
Acest indice este determinat ca raport, exprimat procentual, între indicele mediu al preturilor din anul curent şi indicele mediu al anului precedent (sau alt an ales ca perioada de referinta).
Incepand cu anul 1992, indicele mediu al preturilor unui anumit an se determina ca medie aritmetica simpla a indicilor lunari din acel an, calculati fata de aceeasi baza (octombrie 1990=100).
Rata anuala a inflatiei se calculeaza scazand 100 din indicele anual al preturilor de consum.


Ultima actualizare: 22 ianuarie 2024