Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

COVID-19. Impactul economic

La începutul pandemiei COVID-19, Institutul Naţional de Statistică a realizat câteva cercetări statistice adhoc, Tendinţe în evoluţia activităţii economice în perioada martie-aprilie 2020, Impactul SARS-COV2 asupra volumului exporturilor și importurilor de bunuri şi Evaluarea impactului COVID - 19 asupra mediului economic în lunile martie și aprilie 2020, pentru cuantificarea impactului crizei sanitare asupra activitatii economice și asupra volumului de comerț exterior, ale căror rezultate au fost de un real interes pentru decidenți, media și utilizatori în general.Implicațiile pandemiei asupra activității economice și a mișcării naturale a populației stau la baza unor noi cerințe de date statistice la nivel național și european privind impactul provocat de măsurile de prevenție asupra sectoarelor economiilor naționale. În lunile următoare, Institutul Naţional de Statistică va realiza estimări flash pentru a măsura impactul COVID-19 asupra economiei și a societății, completate de o colecție de practici inovatoare pe care țările Uniunii Europene le-au pus în aplicare pentru a face față provocărilor principale,inclusiv utilizarea de noi surse de date.

Prof. univ.dr. Tudorel ANDREI, Președintele INS

29/04/2020 - 9:31am

Conducătorii Institutelor Naționale Statistică ale Statelor Membre UE s-au reunit în data de 24.04.2020 într-o videoconferință pentru stabilirea de noi modalități de abordare a problemelor declanșate de criza sanitară asupra producției statistice, găsind împreună soluții pragmatice astfel încât continuitatea producției de statistici europene pe aceleași fundamente solide să fie o garanție.


15/04/2020 - 1:00pm
Cercetarea statistică ad-hoc a fost adresată managerilor întreprinderilor din industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii cu privire la percepția acestora privind perspectiva evoluției activității întreprinderii pe care o conduc. Aceasta a fost realizată în perioada 17-19 martie. Eșantionul format din 8831 agenți economici este reprezentativ la nivelul sectoarelor economice și pe total economie. Rata de răspuns a fost de 71,3%.


09/04/2020 - 9:30am

A.Descrierea cercetării ad-hoc privind evaluarea opiniei managerilor. În vederea măsurării impactului SARS-Cov.2 asupra volumului exporturilor și importurilor din luna martie 2020, INS a realizat o anchetă ad-hoc adresată unui număr de 1796 de firme care realizează activitate în domeniul comerțului exterior. În cadrul chestionarului aplicat, a fost inclusă o întrebare pentru estimarea evoluției exporturilor și importurilor unității în care își desfășoară activitatea persoana intervievată (managerul unității).
B.Prezentarea rezultatelor


25/03/2020 - 3:35pm

În vederea măsurării impactului SARS-Cov.2, INS a realizat o anchetă ad-hoc care s-a desfășurat în perioada 17-19 martie 2020 referitoare la estimarea evoluției activității și a numărului de salariați pentru perioadele17/19 -31martie și 1 -30aprilie 2020.Managerii întreprinderilor au fost întrebați asupra percepției privind evoluția activității economice, respectiv dacă vor considera că activitatea se va restrânge cu până la 25%, între 25-50%, peste 50% sau se va închide, dar și dacă activitatea nu se va restrânge sau chiar ar putea crește.