Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Produsul Intern Brut

Produsul intern brut trimestrial (PIBT)

 

Pentru a accesa tabelele privind PIBT  apasati aici.

Pentru a accesa Nota metodologica a Eurostat “Orientări privind estimarea conturilor naţionale trimestriale (inclusiv estimări “semnal” în contextul crizei COVID-19”)  apasati aici.

Produsul intern brut trimestrial la pret de piata (PIBT), principalul agregat macroeconomic al contabilitatii nationale, reprezinta rezultatul final al activitatii de productie al unitatilor producatoare rezidente, in decursul unei perioade, respectiv un trimestru.

INS calculeaza datele de conturi nationale in conformitate cu standardele internationale (Sistemul Conturilor Nationale 2008), regulamentele UE privind conturile nationale (Sistemul European de Conturi 2010) si manualele si recomandarile Eurostat, OECD si FMI.

Datele pentru PIB si principalele agregate sunt exprimate in mod normal in preturi curente si in preturile anului anterior (PYP), dar si utilizand volume inlantuite (CLV). Calculul conturilor nationale in CLV, fata de PIB nominal (in preturi curente), permite obtinerea de estimari de o acuratete mai mare a PIB real si a ratelor de crestere PIB intre ani si trimestre, ceea ce este foarte util pentru analizele economice.

Pentru conturile nationale trimestriale, INS Romania aplica tehnica de suprapunere anuala in calculul datelor trimestriale inlantuite, la recomandarea Eurostat.

Produsul intern brut trimestrial se estimeaza in preturi curente, in preturile perioadei corespunzatoare din anul precedent si in volume inlantuite fata de anul de referinta 2020. Inlantuirea cu anul de referinta 2020 se calculeaza prin inlantuirea indicilor de volum utilizand tehnica de suprapunere anuala, conform cerintelor Eurostat. Pentru informatii suplimentare accesati aici "Nota metodologica privind modificarea anului de baza utilizat pentru volume inlantuite in Conturile Nationale din Romania".

Pe langa estimarile brute ale Produsului intern brut trimestrial, se calculeaza si estimari ajustate sezonier prin metoda regresiva, metoda recomandata de regulamentele europene.

Ajustarea sezoniera are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidentia evolutia economica reala din perioade consecutive. Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza carora se estimeaza PIBT prin metoda de productie, metoda cheltuielilor si metoda veniturilor se utilizeaza pachetul JDemetra+ (metoda X-13 ARIMA-SEATS sau TRAMO-SEATS). Seriile ajustate sezonier obtinute sunt utilizate pentru calculul ratelor de crestere pentru PIBT si componentele sale.

Revizuirea datelor din conturile trimestriale se face periodic, atunci cand o noua varianta a conturilor nationale anuale este disponibila. Revizuirea are ca obiectiv pastrarea coerentei datelor din conturile trimestriale cu cele din conturile anuale. Revizuirea regulata a seriilor brute de date din conturi nationale implica si revizuirea seriilor ajustate sezonier.

 

 


Ultima actualizare: 7 iunie 2024