Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Produsul Intern Brut

 Cum calculam PIB-ul trimestrial?  |   Cum calculam PIB-ul anual?

Pentru informaţii privind noua politică de revizuire a PIB anual şi trimestrial apasati aici.

Produsul intern brut trimestrial (PIBT)

 

Pentru a accesa tabelele privind PIBT  apasati aici.

Pentru a accesa Nota metodologica a Eurostat “Orientări privind estimarea conturilor naţionale trimestriale (inclusiv estimări “semnal” în contextul crizei COVID-19”)  apasati aici.

Produsul intern brut trimestrial la pret de piata (PIBT), principalul agregat macroeconomic al contabilitatii nationale, reprezinta rezultatul final al activitatii de productie al unitatilor productive rezidente, in decursul unei perioade, respectiv un trimestru.
Produsul intern brut trimestrial la pret de piata se estimeaza prin trei metode:

 1. metoda de productie:

  PIBT = VAB+IP-SP,
  unde:
  VAB = valoarea adaugata bruta la pret de baza;
  IP = impozitele pe produs;
  SP = subventiile pe produs.

 2. metoda cheltuielilor:

  PIBT = CF+FBC+E-I,
  unde:
  CF = consumul final efectiv;
  FBC = formarea bruta de capital;
  E = exportul de bunuri si servicii;
  I = importul de bunuri si servicii.

 3. metoda veniturilor:

  PIBT = R+EBE+IMP-SUB,
  unde:
  R = remunerarea salariatilor;
  EBE = excedentul brut de exploatare;
  IMP = impozite pe productie si importuri;
  SUB = subventii pe productie si importuri.

Principalele surse de date utilizate pentru estimarea produsului intern brut trimestrial sunt:

 • surse statistice: anchete infra-anuale privind productia industriala, de constructii, servicii, comert; contul de productie al agriculturii; anchete infra-anuale privind castigurile salariale si efectivul de salariati;
 • surse financiar-contabile: bilanturi contabile ale institutiilor financiare;
 • surse administrative: executia bugetului de stat si a bugetelor locale, precum si a bugetului asigurarilor sociale de stat; balanta de plati.

Produsul intern brut trimestrial se estimeaza in preturi curente, in preturile perioadei corespunzatoare din anul precedent si in preturi medii ale anului 2000. Estimarile in preturile medii ale anului 2000 se calculeaza prin inlantuirea indicilor de volum.

Pe langa estimarile brute ale Produsului intern brut trimestrial, se calculeaza si estimari ajustate sezonier prin metoda regresiva, metoda recomandata de regulamentele europene.

Ajustarea sezoniera are drept scop eliminarea efectelor sezoniere din cadrul seriei de date pentru a se evidentia evolutia economica reala din perioade consecutive.

Pentru ajustarea seriilor principalelor agregate pe baza carora se estimeaza PIB prin metoda de productie si metoda cheltuielilor, se utilizeaza pachetul de programe JDEMETRA versiunea 2.2.0 (metoda TRAMO/SEATS X-13ARIMA-SEATS). Acesta realizeaza estimarea efectului sezonier (evenimente care se intampla in acelasi moment, cu aceeasi magnitudine si directie in fiecare an, cum ar fi: anotimpuri, vacante, etc., a numarului de zile lucratoare diferit de la o luna la alta si efectului calendarului (Pastele ortodox, an bisect si alte sarbatori nationale) precum si identificarea si corectarea valorilor extreme (schimbari de nivel ocazionale, tranzitorii sau permanente) si interpolarea valorilor lipsa.

Seria ajustata sezonier s-a obtinut prin eliminarea din seria bruta a efectului sezonier, cu ajutorul unor coeficienti de corectie, stabiliti in functie de modelul de regresie folosit (aditiv sau multiplicativ). Modelul aditiv sau multiplicativ folosit pentru regresie este identificat automat de programul JDemetra in functie de natura seriilor supuse ajustarii.

PIB-ul ajustat sezonier se obtine prin metoda directa, ceea ce conduce la aparitia unei discrepante statistice intre PIB si suma componentelor sale ajustate sezonier în mod independent.

Stabilirea modelelor de regresie folosite pentru fiecare serie se face la inceputul fiecarui an si implica recalcularea seriilor ajustate calculate in anul precedent (recalculare datorata modificarii modelelor adoptate, numarului de regresori folositi si numarului de observatii disponibile).

Revizuirea datelor din conturile trimestriale se face periodic, atunci când o noua varianta a conturilor nationale anuale este disponibila. Revizuirea are ca obiectiv pastrarea coerentei datelor din conturile trimestriale cu cele din conturile anuale.Revizuirea regulata a seriilor brute de date din conturi nationale, implica si revizuirea seriilor ajustate sezonier.
 

 


Ultima actualizare: 7 septembrie 2023