Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei Cod publicatie
Activitatea unităţilor cultural-artistice în anul 2023 Nepublicat Sanatate, invatamant, cultura 01/07/2024 - 16:30 ACult_2024
Activitatea rețelei sanitare și de ocrotire a sănătății în anul 2023 Nepublicat Sanatate, invatamant, cultura 01/07/2024 - 16:30 ASan_2024
Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport în trim.I/2024 Nepublicat Transport 28/06/2024 - 16:30 TrPasMf(T)_2024
Seria statistică de întreprinderi - Activitatea de servicii pentru întreprinderi în anul 2022 Nepublicat Statistica intreprinderilor 28/06/2024 - 16:30 ASServ_2024
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din industrie şi construcţii în anul 2022 Nepublicat Statistica intreprinderilor 28/06/2024 - 16:30 RePerfIndCons_2024
Rezultate şi performanţe ale întreprinderilor din comerţ şi servicii în anul 2022 Nepublicat Statistica intreprinderilor 28/06/2024 - 16:30 RePerComSer_2024
Întreprinderi mici şi mijlocii în economia românească Nepublicat Statistica intreprinderilor 28/06/2024 - 16:30 IMMEcon_2024
Fondul de locuinţe Nepublicat Constructii, locuinte 28/06/2024 - 16:30 FL_2024
Revista Română de Statistică - Supliment nr.6/2024 Nepublicat Revista Romana de Statistica 28/06/2024 - 16:30 RRSup(L)_2024
Buletin statistic lunar al judeţelor nr.4/2024 Nepublicat Statistica teritoriala 28/06/2024 - 16:30 BLSJ(L)_2024

Pagini