Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Biblioteca

Prezentarea bibliotecii Institutului National de Statistica
Tezaurul bibliotecii INS in imagini
Publicații periodice românești, 2010-2023
Publicații periodice străine, 2009-2023
Cărți și enciclopedii
Publicații periodice editate de INS
Noutăți 2024
Recensăminte Agricole
Recensăminte Transilvania
Anuarele statistice ale României
Anuarul Statistic al României (1904-2004), sumar


 • + Recensămintele Populației României - sumar publicații  Atenție! Documentele de mai jos conțin doar coperțile și cuprinsul lucrărilor, pentru a veni în sprijinul informării dumneavoastră asupra conținutului. Pentru consultarea integrală a documentelor sau a capitolelor de interes, vă așteptăm la sala de lectură a bibliotecii INS.
  Program cu publicul:
  Luni – Joi 9.00 – 16.00
  Vineri 9.00 – 13.30

  E-mail: biblioteca@insse.ro  Puteți accesa date în format electronic din ultimele 3 recensăminte, după cum urmează:


 • ⏵ Recensământul populaţiei și al locuințelor din 18-27 martie 2002

  Structura demografică - volumul I

  Structura social-economică - volumul II

  Cladiri, locuințe, gospodării - volumul III

  Structura etnică și confesională - volumul IV


 • ⏵ Recensământul populaţiei și al locuințelor 2011

  Rezultate


 • ⏵ Recensământul populaţiei și locuințelor runda 2021
  Atenție! Puteți consulta seturi de date cu un grad de dezagregare la nivel de municipii, oraşe, comune şi, acolo unde datele sunt fiabile, până la nivel de sat:

   

  Rezultate definitive. Caracteristici demografice. Caracteristici etno-culturale demografice. Caracteristici educaţionale demografice.


 • Ultima actualizare: 16 aprilie 2024