Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

IPC – serie de date trimestriala

Perioada curenta
Perioada de referinta
IPC%
Rata inflatiei%
T1 1991
T4 1990
140.60
40.6
T2 1991
T1 1991
140.34
40.3
T3 1991
T2 1991
124.17
24.2
T4 1991
T3 1991
134.29
34.3
 
 
 
 
T1 1992
T4 1991
150.32
50.3
T2 1992
T1 1992
126.74
26.7
T3 1992
T2 1992
116.27
16.3
T4 1992
T3 1992
134.51
34.5
 
 
 
 
T1 1993
T4 1992
136.72
36.7
T2 1993
T1 1993
146.52
46.5
T3 1993
T2 1993
141.23
41.2
T4 1993
T3 1993
144.28
44.3
 
 
 
 
T1 1994
T4 1993
122.41
22.4
T2 1994
T1 1994
118.57
18.6
T3 1994
T2 1994
107.60
7.6
T4 1994
T3 1994
110.53
10.5
 
 
 
 
T1 1995
T4 1994
105,70
5.7
T2 1995
T1 1995
103.91
3.9
T3 1995
T2 1995
105.06
5.1
T4 1995
T3 1995
109.17
9.2
 
 
 
 
T1 1996
T4 1995
106.94
6.9
T2 1996
T1 1996
107.82
7.8
T3 1996
T2 1996
113.81
13.8
T4 1996
T3 1996
114.27
14.3
 
 
 
 
T1 1997
T4 1996
153.86
53.9
T2 1997
T1 1997
137.96
38.0
T3 1997
T2 1997
107.24
7.2
T4 1997
T3 1997
114.89
14.9
 
 
 
 
T1 1998
T4 1997
116.16
16.2
T2 1998
T1 1998
109.74
9.7
T3 1998
T2 1998
104.31
4.3
T4 1998
T3 1998
108.09
8.1
 
 
 
 
T1 1999
T4 1998
109.45
9.5
T2 1999
T1 1999
116.09
16.1
T3 1999
T2 1999
108.83
8.8
T4 1999
T3 1999
110.70
10.7
 
 
 
 
T1 2000
T4 1999
109.90
9.9
T2 2000
T1 2000
109.10
9.1
T3 2000
T2 2000
109.19
9.2
T4 2000
T3 2000
108.18
8.2
 
 
 
 
T1 2001
T4 2000
108.68
8.7
T2 2001
T1 2001
106.58
6.6
T3 2001
T2 2001
105.18
5.2
T4 2001
T3 2001
107.19
7.2
 
 
 
 
T1 2002
T4 2001
105.64
 
5.6
T2 2002
T1 2002
104.36
4.4
T3 2002
T2 2002
102.69
2.7
T4 2002
T3 2002
104.60
4.6
 
 
 
 
T1 2003
T4 2002
104.07
4.1
T2 2003
T1 2003
102.68
2.7
T3 2003
T2 2003
102.85
2.9
T4 2003
T3 2003
104.45
4.5
 
 
 
 
T1 2004
T4 2003
102.97
3.0
T2 2004
T1 2004
101.52
1.5
T3 2004
T2 2004
102.46
2.5
T4 2004
T3 2004
102.68
2.7
 
 
 
 
T1 2005
T4 2004
101.91
1.9
T2 2005
T1 2005
102.51
2.5
T3 2005
T2 2005
101.51
1.5
T4 2005
T3 2005
102.28
2.3
 
 
 
 
T1 2006
T4 2005
102.04
2.0
T2 2006
T1 2006
101.09
1.1
T3 2006
T2 2006
100.38
0.4
T4 2006
T3 2006
101.20
1.2
 
 
 
 
T1 2007
T4 2006
101.11
1.1
T2 2007
T1 2007
101.06
1.1
T3 2007
T2 2007
101.54
1.5
T4 2007
T3 2007
102.84
2.8
 
 
 
 
T1 2008
T4 2007
102.31
2.3
T2 2008
T1 2008
101.62
1.6
T3 2008
T2 2008
101.12
1.1
T4 2008
T3 2008
101.60
1.6
 
 
 
 
T1 2009
T4 2008
102.27
2.3
T2 2009
T1 2009
100.97
1.0
T3 2009
T2 2009
100.07
0.1
T4 2009
T3 2009
101.19
1.2
 
 
 
 
T1 2010
T4 2009
102.33
2.3
T2 2010
T1 2010
100.71
0.7
T3 2010
T2 2010
103.08
3.1
T4 2010
T3 2010
101.53
1.5
 
 
 
 
T1 2011
T4 2010
102.02
2.0
T2 2011
T1 2011
101.36
1.4
T3 2011
T2 2011
99.23
-0.8
T4 2011
T3 2011
100.74
0.7
 
 
 
 
T1 2012
T4 2011
101.23
1.2
T2 2012
T1 2012
100.68
0.7
T3 2012
T2 2012
101.36
1.4
T4 2012
T3 2012
101.47
1.5
 
 
 
 
T1 2013
T4 2012
102.00
2.0
T2 2013
T1 2013
100.40
0.4
T3 2013
T2 2013
99.42
-0.6
T4 2013
T3 2013
99.94
-0.1
 
 
 
 
T1 2014
T4 2013
101.30
1.3
T2 2014
T1 2014
100.28
0.3
T3 2014
T2 2014
99.59
-0.4
T4 2014
T3 2014
100.01
0.0
 
 
 
 
T1 2015
T4 2014
100.66
0.7
T2 2015
T1 2015
99.84
-0.2
T3 2015
T2 2015
97.76
-2.2
T4 2015
T3 2015
100.54
0.5
 
 
 
 
T1 2016
T4 2015
99.27
-0.7
T2 2016
T1 2016
99.95
0.0
T3 2016
T2 2016
99.73
-0.3
T4 2016
T3 2016
100.50
0.5
 
 
 
 
T1 2017
T4 2016
99.96
0.0
T2 2017
T1 2017
100.50
0.5
T3 2017
T2 2017
100.47
0.5
T4 2017
T3 2017
102.10
2.1
 
 
 
 
T1 2018
T4 2017
101.52
1.5
T2 2018
T1 2018
101.16
1.2
T3 2018
T2 2018
100.04
0.0
T4 2018
T3 2018
100.89
0.9
 
 
 
 
T1 2019
T4 2018
101.60
1.6
T2 2019
T1 2019
101.44
1.4
T3 2019
T2 2019
99,86
-0.1
T4 2019
T3 2019
100,80
0.8
 
 
 
 
T1 2020
T4 2019
101.10
1.1
T2 2020
T1 2020
100.73
0.7
T3 2020
T2 2020
99.99
0
T4 2020
T3 2020
100.31
0.3
 
 
 
 
T1 2021
T4 2020
102.01
2.0
T2 2021
T1 2021
101.29
1.3
T3 2021
T2 2021
101.78
1.8
T4 2021
T3 2021
102.67
2.7
 
 
 
 
T1 2022
T4 2021
102.99
3.0
T2 2022
T1 2022
106.33
6.3
T3 2022
T2 2022
102.62
2.6
T4 2022
T3 2022
103.35
3.4
 
 
 
 
T1 2023
T4 2022
102.01
2.0
T2 2023
T1 2023
102.32
2.3
T3 2023
T2 2023
101.26
1.3
T4 2023
T3 2023
101.36
1.4
 
 
 
 
T1 2024
T4 2023
101.96
2.0

 

 

 

 

 


Ultima actualizare: 6 iunie 2024