Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Comitetul Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT)

Sistemul Statistic Naţional funcţionează prin cooperarea dintre Institutul Naţional de Statistică, autorităţi publice centrale şi locale şi, nu în ultimul rând, Banca Naţională a României, fiecare având o arie bine delimitată de producţie şi diseminare a statisticilor oficiale în România. Arhitectura sa evoluează gradual în timp, pe măsură ce se dezvoltă competenţele specifice, potrivit nevoilor de statistici oficiale în diferite domenii de interes public.

Comitetul Sistemului Statistic Naţional (COMSTAT) este organ cu rol consultativ, format din reprezentanţii împuterniciţi ai producătorilor de statistici oficiale, respectiv din reprezentanţi ai instituţiilor publice sau unităţilor cu profil statistic din cadrul unei autorităţi sau instituţii publice, ce fac parte din Sistemul Statistic Naţional şi care colectează date statistice, procesează şi diseminează statistici oficiale.

COMSTAT are ca principal rol sprijinirea Institutului Naţional de Statistică în procesul de coordonare a Sistemului Statistic Naţional pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea strategiei sale de dezvoltare şi a programelor statistice naţionale multianuale şi anuale. COMSTAT a fost înfiinţat prin Legea nr. 226/2009 provind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale din România, cu modificările şi completările ulterioare.

În funcţie de complexitatea şi specificitatea anumitor teme, la lucrările COMSTAT pot participa, ca invitaţi, specialişti din întreprinderi şi aparatul statistic, cadre didactice şi alte personalităţi, care pot contribui la soluţionarea problemelor puse în discuţie.

Componenţa COMSTAT se stabileşte prin ordin al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică.

Reprezentanţii Institutului Naţional de Statistică sunt membri de drept ai COMSTAT.

Conducerea COMSTAT este asigurată de către preşedintele Institutului Naţional de Statistică, asistat de un secretariat tehnic format din personal din cadrul Institutului Naţional de Statistică.

COMSTAT elaborează şi îşi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al preşedintelui INS.

 

Şedinţe COMSTAT

Calendar diseminare | arhiva

 

Componenţa COMSTAT - 2024

1. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

2. Ministerul Muncii și Justiției Sociale

3. Institutul Național de Sănătate Publică

4. Agenţia Naţională pentru Protecția Mediului

5.Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură

6. Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei

7. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

8. Autoritatea Aeronautică Civilă Română

9. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor

10. Administrația Națională a Penitenciarelor

11. Oficiul Național al Registrului Comerțului

12.Inspectoratul General pentru Imigrări

13. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

14. Centrul Național al Cinematografiei

 

 

 


Ultima actualizare: 16 mai 2024