Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ședințe COMSTAT

 

16 Mai 2022

1. Consultare scrisă privind Programul Statistic Național 2023

 

15 Aprilie 2021

1. Consultare scrisă privind Programul Statistic Național 2022

 

25 Mai 2020

1. Consultare scrisă privind Programul Statistic Național 2021

 

24 Mai 2019

1. Noua componență COMSTAT;

2. Lansarea Programului Statistic Național Anual 2020.

 

25 Aprilie 2018

1. Lansarea Programului Statistic Național Anual 2019;

2. Documentul de politică publică privind folosirea surselor administrative în statistica oficială.

 

25 Mai 2017

1. Lansarea Programului Statistic Național Anual 2018;

2. Informare privind întreprinderea de acțiuni referitoare la utilizarea surselor de date administrative în scopuri statistice;

3. Informare privind implementarea recomandărilor Peer Review - redefinirea producătorilor de statistici oficiale.

 

16 Mai 2016

1. Lansarea Programului Statistic Național Anual 2017;

2. Politica INS de diseminare a datelor statistice;

3. Informare privind implementarea recomandărilor Peer Review - colaborare interinstituțională.

 

12 Mai 2015

Lansarea Programului Statistic Național Anual 2016.

 

10 Iunie 2014

1. Lansarea Programului Statistic Național Anual 2015;

2. Baza de date TEMPO-online, acces gratuit pentru toți utilizatorii, începând cu 15 aprilie 2014;

3. Utilizarea surselor administrative în scopuri statistice;

4. Orientări privind comunicarea Institutului Național de Statistică.

 

22 August 2013

1. Cuvânt de deschidere;

2. Prezentarea proiectului Programului Statistic Naţional Anual (PSNA) 2014;

3. Greutăţi întâmpinate în avizarea PSNA 2013 şi propuneri pentru accelerarea circuitului de avizare a PSNA 2014;

4. Principii privind realizarea Registrului mobilităţii sociale.

 

5 septembrie 2012

1. Înregistrarea participanţilor;

2. Cuvânt de deschidere;

3. Prezentarea structurii şi a fişelor standard ale Programului Statistic Naţional Anual 2013;

4. Informare asupra noilor provocări apărute în buna funcţionare a sistemului statistic naţional:

 • Codul de bune practici şi responsabilităţile ce revin altor producători de statistici oficiale;
 • Modificarea Regulamentului CE 223/2009 şi implicaţii asupra sistemului statistic naţional;
 • Portalul Web;
 • Accelerarea circuitului de avizare a proiectului de HG a PSNA.

5. Discuţii privind structura PSNA 2013;

6. Concluzii, acţiuni viitoare.

 

18 August 2011

1. Înregistrarea participanţilor;

2. Cuvânt de deschidere;

3. Prezentarea structurii şi a fişelor standard ale:

 • Programului Statistic Naţional Anual 2012;
 • Programului Statistic Naţional Multianual 2013-2017.

4. Discuţii privind structura PSNA 2012 şi PSNM 2013-2017;

5. Concluzii, acţiuni viitoare.

 

9 Septembrie 2010

1. Înregistrarea participanţilor;

2. Cuvânt de deschidere;

3. Prezentarea structurii şi a fişelor standard ale Programului Statistic Naţional Anual 2011;

4. Discuţii privind structura PSNA 2011;

5. Concluzii, acţiuni viitoare.