Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Date deschise

PREZENTARE

Date deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public - prezentare

LEGISLAȚIE

Legea privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public

DOMENIILE ȘI SETURILE DE DATE

Lista domeniilor și a seturilor de date

PLAN DE ACȚIUNE PENTRU OPEN DATA

Planul de acțiune al INS

CONTACT

Alina Oprea, tel.: 021.318 18 24/ int. 2286

 

PARTENERIATUL PENTRU O GUVERNARE DESCHISĂ – Open Government Partnership (OGP) - ogp.gov.ro

Parteneriatul pentru o guvernare deschisă - Planul Național de Acțiune 2022-2024
Angajament comun date deschise
Calendar elaborare Plan Național de Acțiune 2022-2024- versiune 01.02.2022
Sinteza propunerilor de angajamente formulate de către instituțiile publice centrale și organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea Planului Național de Acțiune al Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România 2022-2024

 

RESURSE PORTAL datagov.ro

Metodologie pentru publicarea datelor deschise
Anexa - Model - Plan de publicare a datelor deschise
Model - Inventar date produse, colectate, gestionate

Sesiuni de instruire în domeniul datelor deschise - suport curs

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI (SGG)

Consolidarea democratiei prin capacitarea cetatenilor
Expunere de motive - Lege privind datele deschise si reutilizarea informatiilor din sectorul public
Studiu de evaluare a impactului asupra listei de seturi de date de mare valoare - Eveniment final
Proiect - Lege privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public
Dezbatere publică proiect lege Date deschise - Prezentare
Q&A – Dezbatere proiect lege Date deschise - 8 ianuarie 2021
Sesiune de informare Date deschise - 14 aprilie 2022
Tabel de concordanță

 

 

 


Ultima actualizare: 13 iulie 2023