Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Achiziții publice

Programul anual al achizițiilor publice de bunuri, servicii și lucrări pentru anul 2024 și Anexe la PAAP2024 privind achizițiile directe- bugetul INS PCS și FEN (fonduri externe nerambursabile)

Program anual al achizitiilor publice de bunuri, servicii si lucrari, pentru anul 2023 - buget PCS + RPL2021

Anexa privind achizițiile directe de bunuri, servicii si lucrari, la PAAP, organizate de INS, pentru anul 2023, Buget PCS+RPL2021

Program anual al achizițiilor publice de bunuri, servicii si lucrări - fonduri externe nerambursabile – Versiunea 2

Anexa achizițiilor directe la Planul de achiziții al proiectului Grant Eurostat nr. 2022-RO-IFS2023 - Proiect nr. 101093813 (ASA 2023)

Planuri anuale achiziții și Anexa achizițiilor directe; Proiect: România durabilă – Dezvoltarea cadrului strategic şi instituţional pentru implementarea Strategiei Naţionale pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030

Program Anual al Achizitiilor Publice de bunuri, servicii si lucrari, pentru anul 2023 - Buget PCS+RPL2021 și Anexa la PAAP 2023 privind achizițiile directe

Program Anual al Achizitiilor Publice de bunuri, servicii si lucrari, pentru anul 2022 - Buget PCS+RPL2021 | Anexa

Program Anual al Achizitiilor Publice de bunuri, servicii si lucrari, pentru anul 2021- Buget FEN Proiect: Recensamantul general agricol 2020 | Arhiva PAAP 2018 - 2020

Program Anual al Achizitiilor Publice de bunuri, servicii si lucrari, pentru anul 2021 - Buget PCS+RPL2021

Anexa privind achizitiile directe, la PAAP 2021| Arhiva Anexe PAAP 2018-2020

Centralizatorul achizitiilor publice

Proiectul cu titlul „Consolidarea Sistemului Statistic National si modernizarea proceselor de productie statistica pentru efectuarea recensamintelor nationale”, acronim "CONRENA", Cod SIPOCA 598/Cod MySMIS 127577/Nr.contract finantare 430/17.09.2019 - Planul achizitiilor publice

 

Persoanele interesate pot transmite comunicari/notificari/solicitari de clarificare/anunturi diverse la adresa de email: achizitii.publice@insse.ro.
Precizam faptul ca adresa de email: achizitii.publice@insse.ro inlocuieste adresa de email: mariana.constantinescu@insse.ro

Achizitii publice in cursul anilor 2021, 2022, 2023
FURNIZARE PRODUSE                SERVICII
  INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA COMPETIȚIA DE OFERTE CU ANUNȚ DE PUBLICITATE nr. 2182/T.A./22.03.2024 – Secțiunea 1 - pentru achiziția de “Servicii de medicina muncii,” - cod CPV 85147000-1, prin aplicarea procedurii proprii – Norme interne pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016, împreună cu următoarele documente – anexe la anunț, care constituie documentația de atribuire aferentă:
 1. Caietul de sarcini (.pfd);
 2. Formulare și Modele documente (.pfd);
 3. Proiect contract (.pfd)
 4. Raspuns la solictarea de clarificare (.doc)
 5. Raspuns la solicitarea de clarificare (.doc)
 

Actualizare 21 iunie 2024

INVITAȚIE DE PARTICIPARE LA COMPETIȚIA DE OFERTE CU ANUNȚ DE PUBLICITATE nr. 6030/T.A./16.11.2023 – Secțiunea 1 DA - pentru achiziția de “SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE A SEDIULUI INSTITUTULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ”, referitor la achizitia publica având ca scop atribuirea unui contract de achiziție publică de : “Servicii de paza si protectie a sediului Institutului National de Statistica,” - cod CPV 79713000-5, prin aplicarea procedurii proprii – Norme interne pentru achiziția de servicii sociale și alte servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 la Legea nr. 98/2016

 1. Caiet de sarcini (.doc);
 2. Modelele formularelor (.doc);
 3. Proiect de contract de achiziție publică (.pfd)
 4. Contestație (.doc) nr. 3048/22.12.2023, inregistrată sub nr. 120210/SFM/27.12.2023
 5. Decizie (.pdf) nr. 191/C1/3603/23.01.2024, inregistrată sub nr. 105406/01.02.2024
 6. Contestatie (.pdf) nr. 598/15.03.2024, inregistrată sub nr. 23553SFM/18.03.2024
 7. Decizia CNSC (.pdf)1025/C1/787/19.04.2024
 8. Contestație transmisă, la CNSC, în data de 21.05.2024, referitor la respingerea ofertei sale, în procedura proprie de "Servicii de pază și protecție a sediului INS". Până la soluționarea contestației, de către CNSC, autoritatea contractantă suspendă încheierea contractului. (.pdf)
 9. Incheierea nr. 1742, document emis de CNSC, înregistrat la DAISAG sub nr. 27975-SFM-20.06.2024
 10. Decizia nr. 1686, document emis de CNSC, înregistrat la DAISAG sub nr. 28020-SFM-20.06.2024

Autoritatea contractantă INS anunță operatorii economici, încă implicați la procedura proprie - „Norme interne”, organizată printr-o „Competiție de oferte cu anunț de publicitate” nr. 6030/T.A./16.11.2023 cu obiect al achiziției “SERVICII DE PAZĂ ȘI PROTECȚIE A SEDIULUI INSTITUTULUI NAȚIONAL DE STATISTICĂ”, despre Incheierea nr. 1742 si Decizia nr. 1686 documente emise de CNSC.

 

 

Arhiva achizitii publice 2013-2020
Achizitii publice realizate in cursul anului 2023
Achizitii publice realizate in cursul anului 2022
Achizitii publice realizate in cursul anului 2021
Achizitii publice realizate in cursul anului 2020
Achizitii publice realizate in cursul anului 2019
Achizitii publice realizate in cursul anului 2018
Achizitii publice realizate in cursul anului 2017
Achizitii publice realizate in cursul anului 2016
Achizitii publice realizate in cursul anului 2015
Achizitii publice realizate in cursul anului 2014
Achizitii publice realizate in cursul anului 2013

 


Ultima actualizare: 21 iuni 2024