Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Programe și strategii

 
 

Programul Statistic National Anual pentru 2023 (.PDF) /  
Programul Statistic National Anual pentru 2022 (.PDF) / Strategia de dezvoltare a Sistemului statistic național 2022—2027

Programul statistic național multianual 2022—2024

Programul Statistic National Anual pentru 2021 (.PDF) /  
Programul Statistic National Anual pentru 2020 (.PDF) / Declaratia de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele si mecanismul de monitorizare ale
strategiei nationale anticoruptie 2016-2020
Programul Statistic National Anual pentru 2019 (.PDF) / Strategia de dezvoltare 2015-2020 (.PDF) (.DOC)
Programul Statistic National Anual pentru 2018 (.PDF) / Strategia de dezvoltare 2008-2013 (.PDF)
Programul Statistic National Multianual 2018-2020 (.PDF) / (.DOC) Strategia IT (.PDF)
Programul Statistic National Multianual 2015-2017 (.PDF) / (.DOC) Strategia de comunicare a Institutului National de Statistica (.PDF)
Programul Statistic National Anual pentru 2017 (.PDF)
Programul Statistic National Anual pentru 2016 (.PDF)  
Programul Statistic National Anual pentru 2015 (.PDF)  
Programul Statistic National Anual pentru 2014 (.PDF)
 
Programul Statistic National Anual pentru 2013 (.PDF)
 
 
 
Programul Statistic National Anual pentru 2010(.PDF)  
Programul Statistic National Multianual 2009-2010 (.PDF)  
Programul Statistic Anual pentrul 2009 (.PDF)  
Programul Cercetarilor Statistice 2008 (.DOC)  

 

 

 Ultima actualizare: 12 apriliie 2023