Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Transparență decizională

Registrul Unic al Transparentei Intereselor
Anunț invitație
În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, INS supune dezbaterii publice:
 • Publicat la data de 27 mai 2024

  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului ca urmare a reevaluării acestora | Nota de fundamentare | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 10.07.2024, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 17 mai 2024

  Hotarare privind modificarea HG 957/2005 despre organizarea si functionarea INS | Nota de fundamentare | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 31.05.2024, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 21 martie 2024

  Proiect actualizat de Hotărâre a Guvernului privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare asupra unui imobil format din construcție și o parte din teren, situat în județul Satu Mare, trecerea acestuia din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcției Județene de Statistică Satu Mare, precum și modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului| Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 07.05.2024, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 16 februarie 2024

  Proiect de HG privind aprobarea Programului statistic naţional anual 2024| Nota de fundamentare | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 26.02.2024, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 9 ianuarie 2024

  Proiect de HG și Nota de fundamentare pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 28.02.2024, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 19 decembrie 2023

  Proiect de HG pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică | Nota de fundamentare | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 09.02.2024, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 12 decembrie 2023

  Proiect de HG privind proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică | Nota de fundamentare | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 15.12.2023, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 8 decembrie 2023

  Proiect de HG privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Satu Mare asupra unui imobil, situat în județul Satu Mare, și trecerea acestuia din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, înscrierea acestuia în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Direcției Județene de Statistică Satu Mare, precum și modificarea anexei nr.40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului | Nota de fundamentare | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 26.01.2024, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 27 noiembrie 2023

  Proiect de HG privind proiectul de hotărâre a Guvernului privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică | Nota de fundamentare | Anexa

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 12.12.2023, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 23 noiembrie 2023

  Proiect de HG privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2023 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2023, pentru Institutul Național de Statistică |Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 27.11.2023, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 3 octombrie 2023

  Proiect de act normativ privind statistica oficiala in Romania precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 29.11.2023, la adresa de e-mail biroupresa@insse.ro

 • Publicat la data de 3 august 2023

  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării acestora |Nota de fundamentare |Anexă

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 14.08.2023

 • Publicat la data de 26 iulie 2023

  Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 1 din HG nr. 592/2002 privind instituirea "Zilei statisticianului".| Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 06.09.2023

 • Publicat la data de 5 septembrie 2022

  Proiect de Hotărâre a Guvernului privind repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în vederea efectuării plăților către personalul de recensământ| Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 16.09.2022

 • Publicat la data de 20 iulie 2022

  OG pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiilor anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE și de membru instituțional în cadrul Institutului Internațional de Statistică| Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 30.07.2022

 • Publicat la data de 19 aprilie 2022

  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluării acestora |Nota de fundamentare |Anexă

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 30.04.2022

 • Publicat la data de 11 aprilie 2022

  Proiect de Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică | Nota de fundamentare

  Propunerile și sugestiile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 22.04.2022

 • Publicat la data de 07 februarie 2022

  Proiect de HG privind actualizarea valorilor de inventar, precum şi modificarea și completarea descrierii tehnice ale unor imobile cuprinse în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului |Nota de fundamentare |Anexă

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 18.02.2022

 • Publicat la data de 13 ianuarie 2022

  Proiect de HG privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021, precum şi a măsurilor pentru punerea în aplicare a unor dispoziţii din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021 |Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 25.01.2022

 • Publicat la data de 13 ianuarie 2022

  Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea Legii nr. 422/2006 privind organizarea şi funcţionarea sistemului statistic de comerţ internaţional cu bunuri |Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de 25.01.2022

 • Publicat la data de 7 ianuarie 2022

  Proiect de Hotărâre privind forma și conținutul instrumentarului Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021| Nota de fundamentare

  Propunerile, sugestiile sau opiniile pe marginea proiectului de act normativ se vor face până la data de pană la data de 17.01.2022

 

 

Arhiva inițiative legislative 2016-2022
Initiative legislative - 2022
Initiative legislative - 2021
Initiative legislative - 2020
Initiative legislative - 2019
Initiative legislative - 2018
Initiative legislative - 2017
Initiative legislative - 2016

 


Ultima actualizare: 29 mai 2024