Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

comunicat costul fortei de munca

Costul forţei de muncă în anul 2021

Costul forţei de muncă în anul 2021
Categorie: 
Forta de munca si castiguri salariale

Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naționale ȋn anul 2021 a fost 5535 lei, cu 6,2% mai mare față de anul precedent, iar câştigul salarial mediu net lunar a fost 3416 lei, ȋn creștere cu 6,2% (+199 lei) comparativ cu anul precedent.

Perioada de referinta: 
anul 2021

Costul forţei de muncă în anul 2020

Costul forţei de muncă în anul 2020
Categorie: 
Forta de munca si castiguri salariale

Câştigul salarial mediu brut lunar înregistrat la nivelul economiei naționale ȋn anul 2020 a fost 5213 lei, cu 7,4% mai mare față de anul precedent, iar câştigul salarial mediu net lunar a fost 3217 lei, ȋn creștere cu 7,7% (+231 lei) comparativ cu anul precedent.

Perioada de referinta: 
anul 2020
Subscribe to RSS - comunicat costul fortei de munca