Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Istoricul integrarii europene a statisticii romanesti in SSE

Institutul National de Statistica in procesul de pregatire pentru aderarea la UE

 

Dupa 1990, rolul Institutului National de Statistica (INS) in viata publica a devenit din ce in ce mai important. Datele statistice fiabile si actuale erau necesare pentru fundamentarea si implementarea deciziilor legate de procesul de reforma in vederea tranzitiei Romaniei la economia de piata. In acelasi timp, INS se alinia demersurilor sustinute ale tarii privind adaptarea - institutionala, structurala si operationala – economiei romanesti la cerintele comunitare.

Astfel, dupa ce la reuniunea de la Copenhaga a Consiliului European (1993) aderarea viitoare a Romaniei la UE a fost recunoscuta ca obiectiv comun, in ianuarie 1994, INS a semnat doua Declaratii de Cooperare Statistica cu Eurostat, una bilaterala si cealalta comuna (impreuna cu Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia, Slovacia, Slovenia). Prin intermediul acestora se punea baza unui program de lucru in vederea adaptarii serviciilor statistice unei economii de piata, introducerii metodologiilor si clasificarilor statistice din UE in tarile asociate, transmiterii de date necesare negocierilor de integrare, modernizarea infrastructurii statistice urmand sa fie finantata prin Programul Comunitar PHARE.

In procesul de pregatire a aderarii la UE, INS a participat la elaborarea sectiunilor din domeniul sau de activitate incluse in documentele programatice de raportare si de negociere elaborate anual de Romania, dupa cum urmeaza:
- Programul Economic de Preaderare;
- Planul de masuri prioritare pentru integrarea europeana;
- Raportul asupra progreselor inregistrate in pregatirea pentru aderarea la UE;
- Documentele prezentate de Romania la reuniunile subcomitetului de asociere Romania – UE nr. 4 (Aspecte economice si monetare, circulatia capitalurilor si statistica).

Un pas decisiv pentru integrarea sistemului statistic romanesc in Comunitatea Europeana a fost deschiderea negocierilor la capitolul 12 din acquis-ul comunitar Statistica in cadrul Conferintei de aderare din 24 octombrie 2000. Delegatia sectoriala interministeriala avand INS-ul integrator de capitol a prezentat Consiliului UE documentul de pozitie al Romaniei, adoptat de Guvern. Prin acesta, Romania a acceptat in intregime acquis-ul statistic in vigoare la 31 decembrie 2000.

Principalele angajamente asumate in negocieri au fost:
- realizarea versiunilor nationale pentru Clasificarea Produselor si Serviciilor Asociate Activitatilor;
- noua Lege a Statisticii conforma cu Regulamentul Consiliului Nr. 322/1997;
- alinierea totala a Registrului Afacerilor la legislatia comunitara;
- infiintarea, in colaborare cu Agenttia Nationala pentru Dezvoltare Regionala, a 8 oficii regionale de statistica.

Documentul de pozitie a fost insotit de un dosar de fundamentare, alcatuit din fise elaborate pentru fiecare act normativ statistic comunitar, ce indica cu precizie eforturile legislative, sociale si bugetare solicitate de fiecare masura, conditiile ce trebuiau indeplinite in prealabil pentru ca fiecare masura sa fie luata si care era impactul sau (efecte de constrangere si beneficii scontate).

Capitolul 12 a fost inchis provizoriu in cadrul Conferintei de aderare, nefiind nevoie de informatii suplimentare din partea autoritatilor romane. Raportul Comisiei Europene privind Capitolul 12 – Statistica din 2005 a subliniat inregistrarea unor progrese in special in domeniul statisticii demografice si sociale, infrastructurii statistice si in realizarea Recensamantului General Agricol.

Dupa semnarea Tratatului de Aderare la 25 aprilie 2005, INS-ul a obtinut statutul de observator activ la activitatile institutiilor comunitare. Acest fapt a presupus:
a) intarirea colaborarii cu Eurostat;
b) familiarizarea graduala cu mecanismele institutionale si decizionale ale Comisiei Europene si Consiliului UE;
c) insusirea si implementarea procedurilor de lucru dinc adrul Eurostat;
d) participarea la reuniunile pregatitoare pentru Comitetul Reprezentantilor Permanenti, Comitetului de Programe Statistice, grupurilor de lucru (working parties) si grupurilor de lucru speciale (task forces), altor Comitete ale Comisiei, fara a avea drept de vot.

Raportul de monitorizare al Comisiei Europene din septembrie 2006 a dat unda verde accederii Romaniei si Bulgariei in UE la 1 ianuarie 2007.

Dupa captarea statutului de membru cu drepturi depline a UE, INS participa activ la procesul decizional din structurile comunitare, urmarind deplina integrare in Sistemul Statistic European si implementarea celor mai bune practici europene pentru cresterea calitatii datelor.

 

 


Ultima actualizare: 20 aprilie 2012