Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Misiune de evaluare OECD la Institutul Naţional de Statistică

În contextul procesului de aderare a României la Organizația de Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), în perioada 6-8 iunie 2023 la sediul Institutului Național de Statistică (INS) are loc misiunea de evaluare în domeniul statisticii oficiale. Misiunea a demarat cu acțiunea de completare de către INS a unui set de chestionare cuprinzând informații detaliate asupra diverselor domenii ale statisticii oficiale precum și referitoare la cadrul instituțional și legal pentru statistica oficială.
Misiunea continuă la sediul INS cu vizita celor doi experți din cadrul departamentului de Statistici al OCDE: doamna Asa Johansson (Director adjunct) și domnul Julien Dupont (Șeful unității de coordonare a aderării).
Sesiunile de discuții vor avea loc în format hibrid, de aceea celor doi colegi de la OCDE li se vor alătura alți experți ai Comitetului de Statistică al OCDE de la Paris.
 

Pentru mai multe detalii consultați agenda!