Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Activitatea unităţilor sanitare

Activitatea unităţilor sanitare în anul 2019

Imagine publicatie: 
Activitatea unităţilor sanitare în anul 2019
Teme statistice Publicatie: 
Sanatate, invatamant, cultura

Publicaţia cuprinde principalii indicatori statistici din domeniul sănătăţii: numărul unităţilor sanitare, numărul persoanelor internate, numărul paturilor din spitale, personalul medico-sanitar. Se realizează pe baza informaţiilor statistice privind activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare, în anul 2019.

Activitatea unităţilor sanitare – anul 2018

Imagine publicatie: 
Activitatea unităţilor sanitare – anul 2018
Teme statistice Publicatie: 
Sanatate, invatamant, cultura

Publicaţia cuprinde principalii indicatori statistici din domeniul sănătăţii: numărul unităţilor sanitare, numărul persoanelor internate, numărul paturilor din spitale, personalul medico-sanitar. Se realizează pe baza informaţiilor statistice privind activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare, în anul 2018.

Activitatea unităţilor sanitare – anul 2017

Imagine publicatie: 
Teme statistice Publicatie: 
Sanatate, invatamant, cultura

Publicaţia cuprinde principalii indicatori statistici din domeniul sănătăţii: numărul unităţilor sanitare, numărul persoanelor internate, numărul paturilor din spitale, personalul medico-sanitar. Se realizează pe baza informaţiilor statistice privind activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare, în anul 2017.

Activitatea unităţilor sanitare – anul 2016

Imagine publicatie: 
Activitatea unităţilor sanitare – anul 2016
Teme statistice Publicatie: 
Sanatate, invatamant, cultura

Publicaţia cuprinde principalii indicatori statistici din domeniul sănătăţii: numărul unităţilor sanitare, numărul persoanelor internate, numărul paturilor din spitale, personalul medico-sanitar. Se realizează pe baza informaţiilor statistice privind activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare, în anul 2016.

Activitatea unităţilor sanitare – anul 2015

Imagine publicatie: 
Activitatea unităţilor sanitare – anul 2015
Teme statistice Publicatie: 
Sanatate, invatamant, cultura

Publicaţia cuprinde principalii indicatori statistici din domeniul sănătăţii: numărul unităţilor sanitare, numărul persoanelor internate, numărul paturilor din spitale, personalul medico-sanitar.  Se realizează pe baza informaţiilor statistice privind activitatea unităţilor sanitare publice şi particulare, în anul 2015.

Subscribe to RSS - Activitatea unităţilor sanitare