Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Indicatori pe termen scurt (Ancheta UNICA)

 

IND TS 2024 (.docx) (.pdf) metodologie IND TS (.pdf)
CON TS 2024 (.docx) (.pdf) metodologie CON TS (.pdf)
ANEXA - Nomenclator grupe materiale de construcţii (.xlsx)
SERV TS 2024 (.docx) (.pdf) metodologie SERV TS (.pdf)

 

Investitii 2024 Chestionar INV (.docx) (.pdf)
Indicatori pe termen scurt in industrie 2024 Chestionar SFIZ (IND TS) (.docx ) (.pdf)

 

Persoana de contact:
Nina ALEXEVICI, tel. 021.318.18.66 

Persoana de contact pentru cap ATS referitor la stocuri : Liliana PINTILIA, tel. 021.318.18.75

Contact INS pentru capitolul NRSAL referitor la numarul mediu al salariatilor si castigurile salariale: Serviciul Statistica Salariilor si Educatiei - telefon: 021 318 18 78

Persoana de contact pentru cap INV:
Petronela GHEORGHE, tel. 021 318.18.24/2091

 

Ancheta asupra castigurilor salariale in luna ........... 2024 (S1-2024)
 

Chestionar S1_2024 (.doc) (.pdf)
Precizari metodologice S1_2024 (.doc) (.pdf)

Contact INS: Serviciul Statistica Salariilor si Educatiei - telefon: 021 318 18 78

 


Ultima actualizare: 5 februarie 2024