Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Studiu exploratoriu privind stocurile de migrație

Română

Acest studiu exploratoriu are două componente: prima componentă constă într-un ghid metodologic care reflectă situația actuală a statisticilor migrației internaționale din țara noastră, iar cea de a doua parte se referă la exerciții de estimare a stocurilor de migrație internaționale prin aplicarea de metode experimentale inovatoare. Ghidul metodologic este un document utilizat în producerea statisticilor de rutină, însă parcurgerea acestuia este necesară, deoarece explică și ajută la înțelegerea conceptelor diferite utilizate cu privire la descrierea migrației internaționale și la interpretarea corectă a diferențelor semnificative între valorile stocurilor de migrație estimate prin metode diferite.

A doua parte a documentului cuprinde un set de metode posibil de utilizat în cadrul exercițiilor de estimare a stocurilor de emigranți. Trebuie subliniat că aceste metode sunt experimentale, fiind considerate exerciții de testare a metodelor de estimare și nu fac parte din categoria statisticilor oficiale derulate ȋn baza regulamentelor europene sau şi aprobate prin Planul Statistic Naţional Anual (PSNA), produse și diseminate de INS cu regularitate, în fiecare an.