Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistici privind câștigurile salariale

 

Ancheta costului fortei de munca in anul 2023 (S3)

Chestionar S3 - 2023 .doc .pdf
Chestionar S3 - Anexa 2023 .doc .pdf
Precizari metodologice .doc .pdf

Contact INS: Serviciul Statistica Salariilor si Educatiei - telefon: 021 318 18 78

 

Ancheta locurilor de munca vacante in trimestrul ... 2024 (LV - 2024)

LV_ 2024_chestionar si precizari metodologice .doc .pdf
LV_2024_COR .doc .pdf
LV_2024_chestionar si precizari metodologice format A4 .doc .pdf
LV_2024_COR format A4 .doc .pdf

Contact INS: Serviciul Statistica Salariilor si Educatiei - telefon: 021 318 18 78

 

Ancheta structurii castigurilor salariale in anul 2022 (SCS 2022)

Instrumentarul statistic al anchetei

Chestionar Tip 1 - 20 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 2 - 40 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 3 - 60 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 4 - 80 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 5 - 100 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 6 - 120 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 7 - 140 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 8 - 160 salariati .doc .pdf
Chestionar Tip 9 - 200 salariati .doc .pdf
Anexa COR .doc .pdf
Precizari metodologice .doc .pdf

 

Chestionarul electronic

Chestionar electronic .xls
Nomenclatoare utilizate .xls
Descrierea conditiilor de control logic .doc
Help .doc
Chestionar electronic .rar
Chestionar electronic .zip

Contact INS: Serviciul Statistica Salariilor si Educatiei - telefon: 021 318 18 78

 


Ultima actualizare: 5 februarie 2024