Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistica educației

NOMENCLATOARE STATISTICE

SIRUTA - 2021
Clasificarea Internaţională Standard a Educaţiei: Domenii de educaţie şi de formare 2013
Nomenclator - Limba de predare, Limba moderna, Etnia
Nomenclator - Specializari invaţamantul profesional
Nomenclator - Specializari invaţamantul postliceal
Nomenclator - Specializari invaţamantul liceal
Nomenclator - Specializari invaţamantul liceal - a doua sansa
Nomenclator - Specializari invaţamantul superior - SC6.1a, SC6.1b, SC6.2a, SC6.2b

 

Sc 2.2 Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior - nivelul 2 ISCED), la sfârşitul anului şcolar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 2.2a "A doua şansă" - învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior - nivelul 2 ISCED), la sfârşitul anului şcolar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 4.2 Învăţământul liceal (nivelul 3 ISCED), la sfârşitul anului şcolar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 4.2a "A doua şansă - învăţământul liceal (nivelul 3 ISCED), la sfârşitul anului şcolar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc)
Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 52.a Învăţământul profesional (nivelul 3 ISCED), la sfârşitul anului şcolar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucțiuni de completare (.doc)
Sc 52.b Învăţământul postliceal (post secundar, neechivalent primului nivel universitar - nivelul 4 ISCED), la sfârşitul anului şcolar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 62.a Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani  (terţiar-nivelul 6 ISCED), la sfârşitul anului universitar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 62.a Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 5 ani şi/sau 6 ani  (terţiar-nivelul 7 ISCED), la sfârşitul anului universitar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 62.a Învățământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani  și de 5 ani și/sau 6 ani (terţiar-nivelurile 6 și 7 ISCED), la sfârşitul anului universitar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 62.b Învăţământul superior (terţiar-nivelul 7 ISCED), la sfârşitul anului universitar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 62.b Învăţământul superior (terţiar-nivelul  8 ISCED), la sfârşitul anului universitar 2022-2023 Chestionar statistic(.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 62.b Învățământul superior (terţiar-nivelurile 7 şi 8 ISCED), la sfârşitul anului universitar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 0.1 Învăţământul antepreșcolar (nivelul 0 ISCED-CREȘĂ)- educaţia formală - în anul şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 1.1 Învăţământul preșcolar (nivelul 0 ISCED-GRADINIȚĂ) - educaţia formală - în anul şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 2.1 Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (secundar inferior – nivelul 2 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc)
Sc 2.1a Sc. 2.1a - „A doua şansă” - Învăţământul primar (nivelul 1 ISCED) și gimnazial (secundar inferior – nivelul 2 ISCED)  - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 3.1 Sc. 3.1 Învăţământul special primar (nivelul 1 ISCED) şi gimnazial (nivelul 2 ISCED) - educaţie formală - la începutul anului şcolar 2023-2024 şi sfârșitul anului şcolar 2022-2023 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 4.1 Învăţământul liceal (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 4.1a „A doua şansă” Învățământul liceal (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc)
Sc 5.1a Învăţământul profesional (nivelul 3 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc)
Sc 5.1b Învăţământul postliceal (post secundar, neechivalent primului nivel universitar – nivelul 4 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului şcolar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 6.1a

Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani (terţiar-nivelul 6 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2023-2024

Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 6.1a Învățământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 3 ani şi/sau 4 ani și de 5 ani şi/sau 6 ani (terțiar-nivelurile 6 şi 7 ISCED)  - educaţia formală - la începutul anului universitar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 6.1a Învăţământul universitar de licenţă cu durata studiilor de 5 ani şi/sau 6 ani (terţiar-nivelul 7 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 6.1b Învăţământul superior (terţiar-nivelul 7 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instructiuni de completare (.doc)
Sc 6.1b Învăţământul superior (terţiar-nivelurile 7 și 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 6.1b Învăţământul superior (terţiar-nivelul 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc) Instrucţiuni de completare (.doc)
Sc 6.1c Învăţământul superior (terţiar-nivelul 6, 7, 8 ISCED) - educaţia formală - la începutul anului universitar 2023-2024 Chestionar statistic (.doc)
Instrucţiuni de completare (.doc)

Persoana de contact:
Metodologie statistica: 
Gabriela DEACU, tel.: 021 318 18 24 /int. 1235

 

Cheltuielile institutiilor de invatamant private in anul 2022 - FIN ED INV Chestionar statistic (.doc)
Cheltuielile ONG-urilor, institutiilor si organizatiilor de caritate pentru institutiile de invatamant in anul 2022 - FIN ED ONG Chestionar statistic (.doc)

Persoane de contact:
Gabriela DEACU
Tamara CIRLIG
tel.: 021 318 18 24 /int. 1235

 

 

 


Ultima actualizare: 1 august 2023