Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Societatea Română de Statistică

 
siglaSRS

Societatea Romana de Statistica - asociatie profesional stiintifica

Bucuresti, Bd. Libertatii 16, sector 5

DEZVOLTAREA PRELUCRARII AUTOMATE A INFORMATIEI STATISTICE IN ROMANIA - AMINTIRI... EVOCARI...

 1. Traditie si realizari – contributia unor personalitati marcante pentru cercetare si colaborare.
 2. Reluarea activitatii S.R.S., revigorare si perspective – statisticieni de elita in prim planul actiunilor.
 3. Adunarea generala desfasurata la data de 27 noiembrie 2013 reprezinta un moment de referinta in activitatea Societatii Romane de Statistica.

Societatea Romana de Statistica s-a infiintat ca asociatie profesional stiintifica, fiind persoana juridica de drept privat roman, fara scop patrimonial, este autonoma, neguvernamentala si apolitica. (Extras din Statutul S.R.S., in vigoare, aprobat in Adunarea generala din 7.04.2004 /Proces verbal autentificat la B.N.P., nr. 2029/5.10.2004).
Societatea Romana de Statistica sustine demersurile statisticii oficiale ale Institutului National de Statistica si de integrare a sistemului national statistic in sistemul statistic al Uniunii Europene, desfasurand o permananta activitate pentru progresul stiintific, teoretic si al statisticii aplicate.
De la infiintare, la Societatea Romana de Statistica s-au obtinut rezultate notabile. Membrii existenti, proveniti preponderent din statistica oficiala si invatamantul universitar, au contribuit la progrese semnificative inregistrate pe plan national prin lucrarile valoroase concepute si elaborate. În continuare, de-a lungul timpului, s-a remarcat dorinta unor personalitati din alte domenii – preocupate de cercetarea fenomenelor economice si sociale – de a adera la Societatea Romana de Statistica.
Membrii S.R.S. implicati direct in statistica oficiala (publica) au reusit sa pastreze o legatura permanenta cu diferitele segmente ale structurii societatii romanesti: institute, asociatii stiintifice, institutii centrale, banci etc, contribuind decisiv la realizarea unor obiective importante.
Societatea Romana de Statistica s-a afirmat si in activitatea profesional - stiintifica pe plan international avand relatii de cooperare si colaborare, legaturi stabile cu organizatii, asociatii de profil si cu institute prestigioase preocupate de progres, de dezvoltarea statisticii.

I. Traditie si realizari – contributia unor personalitati marcante pentru cercetare si colaborare

Din paginile de istorie ale statisticii romanesti retin atentia actiunile intense de colaborare intre specialistii din diferite generatii, actiuni cu caracter profesional stiintific si de cercetare, cu rezultate utile conducerii, pentru fundamentarea deciziilor si hotararilor necesare in destinele tarii in etapele de dezvoltare parcurse.
Au fost elaborate studii si o serie de lucrari de valoare de mare insemnatate: anuare si breviare, dictionare si anale statistice, publicatii de specialitate, reviste etc. existente in “Fondul national de publicatii” al institutiei centrale de statistica, apreciate, solicitate si consultate de un numar insemnat de utilizatori: oameni de stiinta, cercetatori, cadre didactice si studenti, specialisti din diferite domenii: juristi, medici, economisti si matematicieni.
La realizarile din domeniile statisticii teoretice, economice si sociale – pretuite pe plan national si in intalnirile internationale - au avut un aport major, inclusiv membrii Societatii Romane de Statistica.
In Romania moderna, in perioada anilor ’30, s-au detasat, fiind exemple pentru alte generatii, recensamintele, monografiile si numeroase alte cercetari statistice complexe desfasurate sub forme diversificate (ca mod de organizare si investigare), concepute si efectuate in colective formate din reputati specialisti.
Intr-un asemenea context favorabil pentru dezvoltare, a fost creata, in anul 1937, Societatea Romana de Statistica cu aportul unor personalitati care au contribuit la progresul, perfectionarea si modernizarea statisticii romanesti.
Initiativa infiintarii Societatii Romane de Statistica, asociatie care si-a propus sa desfasoare in mod organizat o intensa activitate profesional - stiintifica, a apartinut unui grup de oameni de seama, din care facea parte Dimitrie Gusti – renumit sociolog si filozof. La adunarea generala de constituire a fost luata hotararea ca Societatea Romana de Statistica sa functioneze in Splaiul Unirii nr. 20 din Bucuresti, la sediul Institutului Central de Statistica.

Societatea Romana de Statistica a fost inscrisa in Registrul persoanelor juridice (Decizia de functionare nr. 2236/23.06.1937 a Tribunalului Ilfov.)

Acad. prof. Dimitrie Gusti (1880 – 1955) a fost primul presedinte al Comitetului de directie al Societatii Romane de Statistica.
Dimitrie Gusti a realizat o legatura permanenta intre statistica propriu zisa si monografia sociala ca metoda de cercetare. Programul de cercetare monografica a satului romanesc (cercetare inceputa in anul 1925) s-a desfasurat cu rezultate remarcabile pana in anul 1946.
Dimitrie Gusti a infiintat Muzeul Satului si a condus Scoala monografica din Bucuresti, devenind ulterior membru al Academiei Romane. Prin scoala monografica, sociologia romaneasca a cunoscut un meritat prestigiu international. La Scoala prof. Gusti s-a organizat efectuarea Anchetei “60 de sate romanesti” – cercetare comparativa, bazata in mare masura pe date si informatii statistice.
In activitatea profesional stiintifica desfasurata, Dimitrie Gusti a elaborat o serie de lucrari si studii pe baza cercetarilor intreprinse in diferite domenii: Scrieri sociale, politice si economice (1940), Pagini alese, Teoria monografiei sociologice si altele.

Dintre personalitatile care au facut parte din Comitetul de directie al S.R.S., s-au remarcat:

 • Dr. Leonida Colescu (1872 – 1940) – vicepresedinte. Leonida Colescu a fost conducator al Institutiei Centrale de Statistica o lunga perioada de timp (1899 – 1922), membru al Institutului International de Statistica (1910), profesor la Scoala Superioara de Statistica (1930). Prin intreaga sa activitate – vasta si complexa, ca reputat economist, statistician, demograf, editor si publicist, dr. Leonida Colescu ramane o personalitate reprezentativa a statisticii romanesti.
 • Dr. Sabin Manuila (1894 – 1964), secretar general. Reputat demograf, dr. Sabin Manuila a condus Institutul Central de Statistica intre anii 1934 – 1947, institutie devenita de mare importanta pentru statul roman modern, elaborand cercetari stiintifice cu caracter interdisciplinar. Ales membru corespondent al Academiei Romane, la 1 iunie 1938, dr. Sabin Manuila a fost recomandat si caracterizat de prof. Dimitrie Gusti ca: “organizatorul statisticii stiintifice in Romania”. Dr. Sabin Manuila s-a ocupat de organizarea tehnica a Recensamintelor populatiei din anii 1930 si 1941, indeosebi de cel de la inceputul anilor ’40 lucrari statistice de referinta, utile pentru conducerea statului.
  In unele din documentele existente la “Arhivele statului” (Fond arhiva, S. Manuila/1937), se prevede:
  “Se infiinteaza Asociatia cu denumirea Societatea Romana de Statistica, care este o organizatie stiintifica de educatie si propaganda, cu scopul de a incuraja cercetarile stiintifice cu carácter statistic si in special cele privitoare la cunoasterea tarii romanesti. Societatea va stimula investigatiuni cu carácter tehnic si practic, colaborand la castigarea interesului opiniei publice pentru orice cercetare statistica. Pastreaza contact permanent cu organele similare din strainatate, raspandind in tarile straine datele privitoare la starile si manifestarile caracteristice tarii noastre. Societatea Romana de Statistica va colabora cu toate serviciile publice de statistica din tara, mijlocind o apropiere intre serviciile publice de statistica si organizatiunile particulare de orice fel si stabilind intre ele raporturi de incredere reciproca”.

Din grupul celor care au initiat infiintarea Societatii Romane de Statistica au facut parte alte numeroase personalitati cu merite deosebite pentru activitatea stiintifica si profesionala desfasurata.

 • Dr. Anton Golopentia (1909 – 1951) a fost o personalitate stiintifica complexa. A ocupat functia de director general, conducand Institutul Central de Statistica (in perioada 1947 – 1948). A colaborat cu Dimitrie Gusti la elaborarea de studii de sociologie si filozofie. Anton Golopentia a fost membru fondator al revistei “Geopolitica si Geoistoria”.
 • Acad. prof. Nicolas Georgescu – Roegen (1906 – 1994), cercetator in domeniul statisticii matematice si eminent economist. Nicolas Georgescu – Roegen s-a remarcat prin elaborarea si publicarea unor lucrari originale in domeniul statisticii matematice, a lucrat in Institutul Central de Statistica, a fost profesor (in perioada 1932 – 1946) la Scoala de Statistica condusa de Octav Onicescu, si profesor in strainatate (1947 – 1976).

La Societatea Romana de Statistica, au aderat dupa infiintare, numeroase personalitati stiintifice cu merite deosebite in activitatea profesionala, dintre care sunt de mentionat:

 • Dr. Virgil Madgearu (1887 – 1940) – economist si sociolog, profesor de economie politica si alte discipline (perioada 1916 – 1940). Virgil Madgearu a avut o contributie importanta la dezvoltarea stiintelor economice, considerand ca pentru cercetarea procesului de evolutie a economiei romanesti trebuie folosite metode statistice, cercetari conjucturale si monografice. A elaborat si publicat lucrari si studii numeroase cu privire la evolutia economiei romanesti; criza economiei mondiale; politica financiara si comertul exterior; problemele agrare; a bancilor si creditul etc.
 • Prof. Henri H. Stahl (1901 – 1991), sociolog, jurist si economist. Membru marcant al Scolii sociologice de la Bucuresti, a publicat o serie de lucrari importante ca de exemplu: Contributii la studiul satelor si Tehnica monografiei sociologice.
 • Mircea Vulcanescu (1904 – 1952), economist, sociolog si filozof. Vulcanescu a fost un colaborator apropiat al profesorilor Dimitrie Gusti, H.H. Stahl si a lui Anton Golopentia, al altor personalitati, contribuind la aparitia unor lucrari si reviste de valoare: Enciclopedia Romaniei, si altele.
 • Acad. prof. Gheorghe Mihoc (1906 - 1981), matematician, membru corespondent al Academiei Romane din anul 1955 si membru titular in anul 1963, presedinte al Academiei Romane in anii 1980 – 1981, autor a unor importante lucrari de statistica matematica si probabilitati. Prof. Gheorghe Mihoc a condus Instututia Centrala de Statistica in perioada 1948 – 1951.
 • Acad. Grigore Moisil (1906 – 1973), matematician, membru al Academiei Romane, cu o contributie insemnata la introducerea si folosirea primelor masini electronice de calcul in tara noastra. Grigore Moisil a elaborat lucrari esentiale in algebra, analiza matematica etc.
 • Acad. prof. Mircea Biji (1910 – 1992), a fost membru al Academiei Romane, a condus Institutia Centrala de Statistica in perioada 1962 – 1965, a fost decan al Facultatii de Statistica din Bucuresti. Sub redactia Prof. univ. Mircea Biji a fost editata in anul 1962 o lucrare de mare utilitate: “Dictionarul statistic-economic” destinat unor categorii de beneficiari din diferite domenii. Mircea Biji a scris numeroase lucrari si articole cu deosebire din statistica teoretica. În anul 1963 a publicat in colectiv, Statistica teoretica – curs valoros, reeditat in anul 1973.
 • Acad. Octav Onicescu (1892 – 1983), matematician, statistician si filozof. Membru titular al Academiei Romane (1965); membru corespondent din 1933, membru al Institutului International de Statistica (1935). Octav Onicescu este creator al Scolii romanesti de teoria probabilitatilor (impreuna cu Gheorghe Mihoc). A infiintat si condus in 1930 Scoala de statistica, transformata in Institutul de Statistica. Cariera didactica universitara din 1920, rector al Centrului International de stiinte mecanice – Italia (1968). Lucrari elaborate: “Calculul probabilitatilor”; “Mecanica statistica”; “Elemente de statistica informationala cu aplicatii” si altele. Academicianul Octav Onicescu a creat si condus la Directia Centrala de Statistica, Seminarul Stiintific National care ii poarta numele.

In prezent, seminarul “Octav Onicescu” este organizat de Institutul National de Statistica impreuna cu Societatea Romana de Statistica, avand un caracter permanent, la periodicitate lunara, urmarind promovarea teoriei si practicii statistice, stimuland cercetarea stiintifica si aplicarea metodelor statistico-matematice in economie.

II. Reluarea activitatii S.R.S., revigorare si perspective – statisticieni de elita in prim planul actiunilor

Societatea Romana de Statistica a avut o situatie similara, de intrerupere a functionarii ca si Asociatia Generala a Economistilor din Romania (AGER). Ambele asociatii profesional stiintifice si-au reluat activitatea dupa 1990.
Pentru renasterea Societatii Romane de Statistica au actionat mai multe personalitati din randul statisticienilor, economistilor si al cadrelor didactice. S-a pledat intens pentru reluarea desfasurarii in mod organizat a relatiilor de colaborare cu scopul de a continua traditia si realizarile din activitatea profesional – stiintifica, contribuind la cresterea prestigiului statisticii romanesti pe plan intern si international.
Actiunile intreprinse de grupul de statisticieni cu experienta si de alte persoane cu initiativa, s-au finalizat dupa cativa ani, fiind actualizata situatia de persoana juridica a asociatiei (Decizia civila nr. 194 din 24.11.1997 a Curtii de Apel Bucuresti).

Din Comitetul de initiativa pentru renasterea Societatii Romane de Statistica au facut parte cunoscuti statisticieni, majoritatea fosti conducatori ai Institutiei Centrale de Statistica: prof. Constantin Ionescu, dr. Nicolae Ionescu, dr. Alexandru Radocea, prof. Mircea Bulgaru, prof. George Retegan, Marin Stanica, dr. Ion Pacuraru, dr. Aurel Vainer, cat si o serie de cadre didactice din invatamantul statistic universitar, profesorii: Paul Wagner, Eugen Tiganescu, Traian Baron, Elena Biji, Gheorghe Vasilescu si altii.
La infiintarea S.R.S, numarul membrilor a fost de 97, fiind in crestere de la an la an, foarte multi membrii desfasurand activitatea de baza ca angajati permanenti in cadrul Institutului National de Statistica.

Din grupul de initiativa pentru reluarea activitatii Societatii Romane de Statistica au facut parte o serie de statisticieni cunoscuti care s-au detasat prin activitatea practica desfasurata, cat si in invatamantul universitar, dintre care:

 • Prof. univ. dr. Constantin Ionescu, conducatorul Institutiei Centrale de Statistica in perioada 1965 – 1970. Constantin Ionescu a obtinut in anul 1953 titlul de doctor in economie si ulterior titlul de doctor docent. Din anul 1954, desfasoara o intensa activitate didactica universitara si de cercetare, ca profesor la Academia de Studii Economice din Bucuresti. A fost director la Centrul de Sociologie al Academiei Romane. Este membru fondator al Asociatiei Generale a Economistilor din Romania. A coordonat si a contribuit la aparitia Dictionarului Statistic Economic (1969) mult apreciat si in prezent. Lucrarea elaborata de prof. Constantin Ionescu, “Dinamica structurii sociale a populatiei” a primit premiul Academiei Romane. Prof. Constantin Ionescu a indeplinit functia de Secretar general al Senatului Romaniei si a fost nominalizat “Om al anului 2002” de Consiliul de conducere al Institutului International de Cercetare – American Biographical Institute. Este autor a numeroase lucrari publicate in tara si strainatate.
 • Dr. Ion Pacuraru, a actionat intens la inceputul anilor ‘90 pentru reluarea activitatii profesional-stiintifice in mod organizat in cadrul Societatii Romane de Statistica. A elaborat si publicat importante studii si articole de specialitate cu deosebire din domeniul resurselor de munca, a populatiei ocupate etc. Ion Pacuraru a indeplinit in perioada 1997 – 2004 functia de Secretar general al Societatii Romane de Statistica fiind unul din cei mai activi si perseverenti membri.
 • Dr. Ionescu C. Nicolae – fost director general al Directiei Centrale de Statistica (1984 – 1990). A indeplinit in cadrul Institutiei Centrale de Statistica si in alte institutii, in perioada 1951 – 1994, diferite functii: economist, sef de serviciu, director adjunct, director, expert etc. A realizat lucrari valoroase: Raportul Dezvoltarii Umane in Romania (in colaborare), Manualul despre statistica stiintei si tehnologiei etc. A publicat o serie de articole si studii, a fost secretar general la Consiliul de Stiinta si Tehnologie.
 • Prof. univ. dr. Mircea Bulgaru – a indeplinit functia de presedinte al Societatii Romane de Statistica in perioada 1997 – 2004. A fost director general adjunct la Directia Centrala de Statistica, prim prorector si profesor titular la Academia de Studii Economice. Mircea Bulgaru este membru al Institutului International de Statistica si al Uniunii Internationale pentru Studiul Stiintific al Populatiei.Prof. Mircea Bulgaru a devenit cunoscut prin articolele de calitate si cartile scrise, fiind autor al volumelor: “Dreptul de a manca”; “Mileniul III disperare si speranta” si alte. Lucrarea “Dreptul de a manca” a primit premiul Academiei Romane.
 • Dr. Alexandru Radocea – fost presedinte al Institutului National de Statistica in perioada 1992 – 1997. Alexandru Radocea este doctor in economie, absolvent al Facultatii de Statistica din anul 1957, autor a numeroase articole si studii de specialitate. A parcurs toate treptele ierarhice in activitatea practica: inspector raional si regional, sef serviciu, director, vicepresedinte si presedinte al Institutului National de Statistica. Alexandru Radocea a facut parte din grupul celor care au initiat reluarea activitatii Societatii Romane de Statistica la inceputul anilor ’90 impreuna cu prof. Mircea Bulgaru, dr. Ion Pacuraru si alti statisticieni.

III. Adunarea generala desfasurata la data de 27 noiembrie 2013 reprezinta un moment de referinta in activitatea Societatii Romane de Statistica.

Bilantul activitatii Societatii Romane de Statistica din perioada 2009 - 2013, a condus la hotarari importante necesare pentru a contribui la realizarea obiectivelor stabilite, la afirmarea in continuare a statisticii ca stiinta.
In cadrul Adunarii generale din noiembrie 2013 s-au facut referiri la activitatea profesional stiintifica, au fost evidentiate actiunile concrete intreprinse pentru afilierea Societatii Romane de Statistica la Institutul International de Statistica. Au retinut atentia interventiile unor membrii ai S.R.S. cu functii importante in activitatea universitara.
Ca membru in Consiliul Director, prof. univ. dr. Ion Gh.Rosca, fost rector al Academiei de Studii Economice Bucuresti, a scos in evidenta faptul ca obtinerea de rezultate in intreaga istorie a statisticii a depins si depinde in continuare de pregatirea profesionala a specialistilor. Prof. Ion Gh. Rosca a apreciat colaborarea care exista intre Institutul National de Statistica si facultatile de profil din cadrul A.S.E. Scoala romaneasca de statistica la care au contribuit si membrii Societatii Romane de Statistica, este remarcata prin rezultate importante in tara si strainatate.
Presedintele Consiliului director al Societatii Romane de Statistica ales in Adunarea generala din noiembrie 2013, prof. univ. dr. Constantin Mitrut, a mentionat ca este preocupat pentru pastrarea traditiilor statisticii romanesti, pentru cunoasterea si promovarea valorilor existente.
Au avut interventii demne de semnalat: prof. univ. dr. Constantin Anghelache prim – vicepresedinte al AGER si prim – vicepresedinte al SRS, dr. Alexandru Radocea, Ilie Dumitrescu, dr. Aurel Vainer, Ion Galceava, Marin Stanica si alti membrii, care au facut recomandari si propuneri concrete pentru viitorul Societatii Romane de Statistica.
La Adunarea generala din noiembrie 2013 s-au prezentat si aprobat o serie de modificari din prevederile Statutului Societatii Romane de Statistica, s-au propus si au fost alesi un numar de 21 membrii ai Consilului Director, precum si membrii Biroului Consiliului.
In Consiliul Director al Societatii Romane de Statistica au fost cooptati ca membrii de drept, presedintii filialelor. Înfiintate pana in prezent, filialele Iasi si Suceava – sunt asociatii cu personalitate juridica care isi desfasoara activitatea profesional stiintifica in conformitate cu prevederile Statutului Societatii Romane de Statistica si ale Regulamentului de organizare si functionare.
Filiala Iasi are ca presedinte de la infiintare, pe prof. univ. dr. Elisabeta Jaba.
Filiala Suceava a fost infiintata in anul 2000 si are presedinte pe conf. univ. dr. Elisabeta R. Rosca. Ambele filiale desfasoara in teritoriu o apreciata activitate profesional stiintifica.

Dupa reluarea activitatii Societatii Romane de Statistica, incepand cu anul 1997, dr. Aurel Camara (presedintele Institutului National de Statistica din perioada 2001 – 2003) si dr. Clementina Ivan-Ungureanu (presedinte Institutului National de Statistica din perioada 2003 – 2005) au participat la dezbaterile organizate, sprijinind prin sugestii si propuneri desfasurarea activitatii Societatii Romane de Statistica.
Conducerea Institutului National de Statistica a acordat si acorda un sprijin constant pentru derularea in bune conditii a prevederilor programelor asociatiei inclusiv din punct de vedere tehnic si de organizare.
Ca organ de reprezentare generala al Societatii Romane de Statistica Consiliul Director asigura conducerea activitatii curente. Biroul Consilului Director rezolva problemele urgente ce intra in competenta Consilului, deciziile fiind supuse ratificarii Consilului.

In prezent, functia de presedinte al Consilului Director, este detinuta de prof. univ. dr. Constantin Mitrut, care este si presedinte al Societatii Romane de Statistica, decan al Facultatii de Statistica, ASE, Bucuresti.

 • Prim-Vicepresedinti: - prof. univ. dr. Constantin Anghelache;
 • Vicepresedinti: - Gheorghe Vaida-Muntean
 • Dr.Alexandru Radocea
 • Prof. univ. dr. Vergil Voineagu
 • Prof. univ. dr. habil. Gheorghe Savoiu .
 • Secretar general: Grigore Grama
 • Secretari generali adjuncti: Ioan Goreac
 • Conf.univ.dr. Madalina-Gabriela Anghel.

La Institutul National de Statistica sunt oferite posibilitati ca membrii Societatii Romane de Statistica sa poata studia si folosi metodologiile elaborate in directiile de specialitate, valorificand datele si informatiile oficiale prin elaborarea si prezentarea de articole la Revista Romana de Statistica si prin comunicari stiintifice cu ocazia unor importante comemorari si la seminariile “Octav Onicescu”.
Institutul National de Statistica asigura spatiul necesar pentru desfasurarea activitatii Societatii Romane de Statistica de asamblu si a secretariatului asociatiei.
Exista cadrul corespunzator de desfasurare a activitatii profesional stintifice pentru toti membri Societatii Romane de Statistica. Conditiile sunt favorabile colaborarii si dezvoltarii.
Membrii Societatii Romane de Statistica au fost si sunt promotori ai progresului stiintific.
S-au remarcat in mod deosebit in ultimii doi ani, actiunile desfasurate in colaborare de statisticieni. Prof. univ. dr. Constantin Anghelache a avut si are o contributie importanta in realizarea obiectivelor prevazute in programele S.R.S.: la manifestarile organizate de “Ziua Statisticianului” la sustinerea si dezbaterea comunicarilor stiintifice din cadrul seminarului “Octav Onicescu”, prin conceperea si lansarea unor carti de specialitate, prin alte actiuni intreprinse cu specialistii din INS. Activitatea prof. Constantin Anghelache in cadrul S.R.S. a iesit mult in evidenta.
In opinia noastra prin schimbarile intervenite in structura conducerii Societatii Romane de Statistica, a Consiliului Director (format in principal din cadre didactice din invatamant si specialisti cu functii de raspundere in Institutul National de Statistica), pot fi realizate in continuare noi progrese in activitatea complexa de perfectionare a statisticii (in statistica practica, curenta si in statistica universitara) – la nivel central si in teritoriu.

Societatea Romana de Statistica (S.R.S.) are in prezent sediul in cladirea Institutului National de Statistica, B-dul Libertatii nr. 16, sector 5, Municipiul Bucuresti.

In teritoriu, pentru Filiala Iasi, sediul este in Municipiul Iasi la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza”; Filiala Suceava are sediul la Universitatea “Stefan cel Mare”, str. Universitatii nr. 1, Municipiul Suceava.


Ultima actualizare: 12 mai 2017