Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Rezultatele anchetei asupra preferinţelor populaţiei privind metodele de recenzare la Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2021

Română

Scopul principal al proiectării şi desfăşurării acestei cercetări statistice selective a fost obţinerea de dovezi clare asupra modului în care populaţia şi-ar dori să se desfăşoare colectarea datelor la viitorul recensământ al populaţiei din România. Pentru anul 2021 Institutul Național de Statistică preconizează schimbarea tipului de recensământ şi transformarea acestuia într-unul combinat, în care metodele de auto-înregistrare (CAWI) şi cea a interviului faţă-în-faţă asistată de computer (CAPI), precum şi preluarea datelor din surse administrative să aibă ponderi semnificative, astfel încât să conducă la economii de resurse băneşti şi de timp care să justifice o astfel de schimbare. Rezultatele acestei cercetări statistice selective pot fi folosite în acest scop.