Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Proiect big data pentru explorarea potențialului de utilizare a unor surse de date alternative în dezvoltarea de statistici experimentale

Română

Obiectivele generale ale proiectului sunt preluate din cadrul general de modernizare a statisticii oficiale din România, alături de îmbunătățirea continuă a procesului de producție statistică în acord cu direcțiile de modernizare la nivel european exprimate în documentul ”Viziunea Sistemului Statistic European până la orizontul anului 2020.” În cadrul ecosistemului statistic național și european au loc transformări majore ca urmare a provocărilor impuse de către noile trenduri de generare masivă de date aproape în timp real, așa numita revoluție Big Data, fie că ne referim la date generate de către indivizi, procese sau mașini. Încorporarea Big Data în procesul de producție statistică nu este caracterizată de proprietățile unei acțiuni liniare care își propune să suplinească în totalitate metodele tradiționale de generare și prelucrare a datelor în vederea obținerii unor produse statistice de calitate neîndoielnică.