Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Evenimente demografice în anul 2019

Cod publicatie: 
EvDem_2020
Evenimente demografice în anul 2019
Teme statistice Publicatie: 
Populatie

Publicaţia prezintă date statistice referitoare la numărul născuţilor-vii înregistraţi în România, al persoanelor decedate, căsătoriilor şi divorţurilor, rata generală a natalităţii, rata fertilităţii generale şi rate de fertilitate specifice, indicatorul conjunctural al fertilităţii, vârsta medie a mamei la naştere şi la prima naştere, rata generală şi ratele specifice de mortalitate, rata mortalităţii infantile, mortinatalitatea, cauze de deces, rata generală şi rate specifice de nupţialitate, vârsta medie la căsătorie şi la prima căsătorie a bărbaţilor şi a femeilor, numărul de căsătorii după grupa de vârstă a soţilor, rata divorţialităţii, vârsta medie a soţilor la divorţ, durata medie a căsătoriei desfăcute prin divorţ, indicatorul conjunctural al divorţialităţii, numărul de divorţuri după grupa de vârstă a soţilor etc. Datele sunt prezentate la nivel naţional, macroregiuni, regiuni de dezvoltare, judeţe şi medii de rezidenţă.