Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Conferința Regională: Statistica Migrației Internaționale

"In perioada iunie 2013 – iunie 2014, Romania detine mandatul Presedintiei-in-Exercitiu a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP).

Potrivit Memorandumului aprobat in sedinţa de guvern din 20 noiembrie 2013, printre actiunile propuse a se desfasura s-a aflat si cea referitoare la organizarea unei conferinte regionale a Institutului National de Statistica dedicata alinierii la normele comunitare in domeniu, schimbului de experienta, principalelor provocari, precum si modalitatile de armonizare la nivel regional a practicilor in domeniu.

INS a organizat in perioada 26-27 mai a.c. Conferinta Regionala pe tema Statistica Migratiei Internationale cu participarea expertilor din Albania, Croatia, Muntenegru, Serbia, Turcia si Kosovo*.

Evenimentul, a carei organizare a fost incurajata si de Oficiul de Statistica al Uniunii Europene (Eurostat), a fost apreciata de participanti ca fiind un succes."

*Aceasta denumire nu aduce atingere pozitiilor privind statutul si este in conformitate cu UNSCR 1244 si avizului ICJ privind declaratia de independenta a Kosovo.


Ultima actualizare: 29 mai 2014