Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Cercetare asupra evolutiei preturilor culese din mediul online

Română

Diversificarea surselor de date statistice este o prioritate constantă în cadrul Institutului Național de Statistică ca urmare a procesului de modernizare continuă a mijloacelor de colectare, producție și diseminare statistică. O sursă de date, alternativă celor consacrate, dintre cele identificate în cadrul proiectelor internaționale și naționale, cu un mare potențial statistic, este reprezentată de o colecție eterogenă de informație, regăsită sub sintagma de Big Data.

Asemănător altor proiecte de cercetare similare înregistrate la nivelul Sistemului Statistic European, “Cercetarea asupra evoluției prețurilor culese din mediul online” este un demers specific strategiei adoptării Big Data în statistica oficială. Scopul proiectului de cercetare este de a prezenta o posibilă utilizare a datelor din mediul online în studiul evoluției prețurilor bunurilor și serviciilor de consum destinate populației.

Astfel, au fost colectate observații din mediul online privind prețurile anumitor categorii de bunuri alimentare, respective prețurile anumitor categorii de produse electrocasnice. Proiectul de cercetare este în curs de derulare și atragem atenția asupra caracterului experimental al demersului, care poate suferi oricând modificări ne-anunțate în prealabil, însă menționate în cadrul viitoarelor versiuni destinate publicării rezultatelor.