Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Anuarul statistic al Romaniei 2013

Geografie, meteorologie si mediu inconjurator pdf xls
Populatie pdf xls
Piata fortei de munca pdf xls
Veniturile, cheltuielile si consumul populatiei pdf xls
Locuinte si utilitati publice pdf xls
Securitate si asistenta sociala pdf xls
Sanatate pdf xls
Educatie pdf xls
Cultura si sport pdf xls
Preturi pdf xls
Conturi nationale pdf xls
Investitii si imobilizari corporale pdf xls
Stiinta, tehnologie si inovare pdf xls
Agricultura si silvicultura pdf xls
Activitatea intreprinderii pdf xls
Industrie si constructii pdf xls
Transporturi, posta si telecomunicatii pdf xls
Comert international pdf xls
Comert interior si servicii de piata pdf xls
Turism pdf xls
Finante pdf xls
Justitie pdf xls
Statistica internationala pdf xls

 Ultima actualizare: 6 martie 2015