Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Întâlnirea delegației CoE cu autoritățile române în cadrul vizitei de țară COMEX ECRML din 6-10 februarie 2023

Stiri INS
Întâlnirea delegației CoE cu autoritățile române în cadrul vizitei de țară COMEX ECRML din 6-10 februarie 2023

Vineri, 10 februarie, o delegație a Comitetului de Experți din cadrul Consiliului Europei în domeniul Cartei Europene a Limbilor Regionale și Minoritare – mecanism de protecție a drepturilor lingvistice din cadrul Consiliului Europei – s-a întâlnit, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, cu reprezentanți ai instituțiilor administrației centrale. Institutul Național de Statistică, reprezentat de Cristi Șelaru, directorul Direcției de Comunicare, și Hadrian Tănase, consilier superior, a prezentat rezultatele provizorii ale celui mai recent recensământ.

Discuțiile cu experții Consiliului Europei s-au axat pe rezultatele obținute în urma recensământului desfășurat în cursul anului 2022, fiind făcute cunoscute datele pentru fiecare etnie în parte și pentru limba maternă. Totodată, experții Consiliului au fost curioși să afle modul în care s-a desfășurat campania de comunicare și modul în care reprezentanții etniilor au fost informați despre fiecare pas din timpul recensământului și felul în care Institutul a cooperat cu minoritățile naționale.

Vizita a avut ca scop evaluarea periodică a progresului înregistrat de Statele Membre în domeniul protecției și promovării limbilor regionale și minoritare, prin dialog direct cu autorități publice responsabile, reprezentanți ai minorităților naționale și ai societății civile. Misiunea delegației de experți se va concretiza în elaborarea unui raport de evaluare privitor la punerea în aplicare a Cartei Limbilor Regionale și Minoritare în România, cu recomandări specifice, estimat a fi publicat în anul în curs.