NIS mission

NIS has the mission to meet the information needs of all categories of users of statistical data and information by collecting, producing and disseminating data in accordance with the Law on the Organization and Functioning of Official Statistics in Romania. (EC) No 226/2009, Regulation (EC) No. No 223/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on European Statistics and the European Statistics Code of Practice necessary for substantiating decisions on economic and social development of the country and for the knowledge and information of public opinion on the realities of Romanian society.

NIS vision

NIS, as the main producer of official statistical data, responsible for the coordination of all activities at national level regarding the development, development and dissemination of European statistics, is oriented towards achieving in a near future some functional methodological and technical performances recognized on domestic and international plan, at a level comparable to the performances of the most advanced national statistical institutes in the EU Member States.

NIS Principles:

  • User orientation;
  • Commitment of the NIS leadership;
  • Efficiency in relation to statistical processes;
  • Continuous improvement of official statistics activity;
  • Commitment on the quality of statistical products;
  • Accessibility of statistical data and information;
  • Cooperation in the field of official statistics;
  • Respecting the needs of data providers;
  • Systematic implementation of quality management in statistics;
  • Meeting the collective and individual requirements of the INS staff.

Întâlnirea delegației CoE cu autoritățile române în cadrul vizitei de țară COMEX ECRML din 6-10 februarie 2023

Stiri INS
Întâlnirea delegației CoE cu autoritățile române în cadrul vizitei de țară COMEX ECRML din 6-10 februarie 2023

Vineri, 10 februarie, o delegație a Comitetului de Experți din cadrul Consiliului Europei în domeniul Cartei Europene a Limbilor Regionale și Minoritare – mecanism de protecție a drepturilor lingvistice din cadrul Consiliului Europei – s-a întâlnit, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, cu reprezentanți ai instituțiilor administrației centrale. Institutul Național de Statistică, reprezentat de Cristi Șelaru, directorul Direcției de Comunicare, și Hadrian Tănase, consilier superior, a prezentat rezultatele provizorii ale celui mai recent recensământ.

Discuțiile cu experții Consiliului Europei s-au axat pe rezultatele obținute în urma recensământului desfășurat în cursul anului 2022, fiind făcute cunoscute datele pentru fiecare etnie în parte și pentru limba maternă. Totodată, experții Consiliului au fost curioși să afle modul în care s-a desfășurat campania de comunicare și modul în care reprezentanții etniilor au fost informați despre fiecare pas din timpul recensământului și felul în care Institutul a cooperat cu minoritățile naționale.

Vizita a avut ca scop evaluarea periodică a progresului înregistrat de Statele Membre în domeniul protecției și promovării limbilor regionale și minoritare, prin dialog direct cu autorități publice responsabile, reprezentanți ai minorităților naționale și ai societății civile. Misiunea delegației de experți se va concretiza în elaborarea unui raport de evaluare privitor la punerea în aplicare a Cartei Limbilor Regionale și Minoritare în România, cu recomandări specifice, estimat a fi publicat în anul în curs.