Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Închiriere săli

 

Anunț de intenție
privind disponibilitatea de închiriere a spațiilor aflate în administrarea INS, în scopul organizării de evenimente

Închiriere spații INS
Sala de Conferințe
Sala Albastră
Spațiul parter expozițional extins

Informaţii generale:

Tarife
Disponibilitate
Contact


Sală de conferinte Sala Albastră Spaţiu parter expoziţional extins
Sala amfiteatru Sala amfiteatru Sala amfiteatru
Sală de conferințe
250 de locuri
Sală albastră
75 locuri
Spaţiu parter expoziţional extins
609.85mp
Pret minim de inchiriere
3304 lei/zi/8h
Pret minim de inchiriere
912 lei/zi/8h
Pret minim de inchiriere
3480 lei/zi/8h
Sonorizare, videoproiector, ecran electric de proiectie, sistem de traducere simultana - 5 limbi ,microfoane mobile, tv/dvd player/video, retroproiector, flip-chart, wireless, sistem de ventilatie, sistem antiincendiu Aer conditionat, sonorizare, videoproiector, ecran de proiectie, sistem de traducere simultana in doua limbi, microfoane mobile, tv/dvd player/video, retroproiector, flip-chart, wireless, sistem antiincendiu Garderobă, sistem de ventilatie, sistem antiincendiu
Detalii complete Detalii complete Detalii complete