Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

comunicat numarul de pensionari si pensia medie lunara

Numărul de pensionari și pensia medie lunară în trimestrul IV 2021

Numărul de pensionari și pensia medie lunară în trimestrul IV 2021
Categorie: 
Venituri si conditii de viata

În trimestrul IV 2021, numărul mediu de pensionari a fost de 5058 mii persoane, în scădere cu 15 mii persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4643 mii persoane, în scădere cu 9 mii persoane faṭă de trimestrul precedent...

Perioada de referinta: 
trimestrul IV 2021

Numărul de pensionari și pensia medie lunară în trimestrul III 2021

Numărul de pensionari și pensia medie lunară în trimestrul III 2021
Categorie: 
Venituri si conditii de viata

În trimestrul III 2021 numărul mediu de pensionari a fost de 5073 mii persoane, în scădere cu 12 mii persoane faţă de trimestrul precedent; numărul mediu de pensionari de asigurări sociale de stat a fost de 4652 mii persoane, în scădere cu 5 mii persoane faṭă de trimestrul precedent;

Perioada de referinta: 
trimestrul III 2021

Pagini

Subscribe to RSS - comunicat numarul de pensionari si pensia medie lunara