Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Use of R in Official Statistics - cea de-a X-a ediție

Marţi, 6 Decembrie, 2022 - 10:00 to Joi, 8 Decembrie, 2022 - 15:45
online

Conferința Internațională Use of R in Official Statistics - uRos2022 va fi a 10-a conferință, organizată de către INS, prin care se promovează utilizarea și dezvoltarea software-ului de analiză R în statistica oficială din România, dar și a software-urilor care integrează pachete și funcții ale R. Scopul conferinței este de a oferi un forum public în care cercetătorii din mediul academic și din institutele de statistică pe care le reprezintă să facă schimb de idei și să discute evoluția software-ului utilizat în mod obișnuit în economia și statisticile aplicate.

 

O decadă de evenimente uRos
Anul acesta, a zecea ediție a conferinței, totodată și prima ediție non-europeană, va fi găzduită de Oficiul de Statistică al Canadei (Statistics Canada) , iar INS România, Oficiul de Statistică al Austriei și cel al Olandei au calitate de co-organizatori.

 

Conferința uRos se va desfășura anul acesta ca eveniment online, cu acces gratuit. Nu este necesară înregistrarea prealabilă a participanților.
Ca element de noutate, la această ediție, limbile conferinței vor fi engleză și franceză. Participanților li se va oferi posibilitatea de a prezenta în una din cele două limbi, iar traducerea va fi asigurată de colegii de la Oficiul de Statistică al Canadei.

·        6-8 decembrie 2022- desfășurarea conferinței uRos2021 ca eveniment online

·        15 ianuarie 2023 – termen limită pentru transmiterea articolelor ce urmează a fi publicate în Revista Română de Statistică, R Journal și Survey Methodology

Conferința va cuprinde două zile de prezentări și o zi de tutoriale.

Prezentările din cadrul conferinței se vor desfășura în cadrul unor sesiuni științifice: R pentru recensăminte, Eșantionare și estimare, R la nivel de organizații, Data cleaning, R în producția statistică: analiza datelor, Metode pentru statistica oficială, Aplicații Shiny, Serii de timp, Raportare și programare a interfețelor grafice, R în producția statistică: automatizare, Big data și machine learning, Diseminare și vizualizare.

Lucrările conferinței se vor publica în trei reviste: Revista Română de Statistică, R Journal și Survey Methodology.

Mai multe detalii aici.