Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistica turismului

Chestionar Turism 1A "Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare turistica in luna ....2024" (.doc)
Chestionar Turism 1A "Frecventarea structurilor de primire turistica cu functiuni de cazare turistica in anul 2023" (.doc)
Chestionar Turism 1B "Capacitatea de cazare turistica existenta (instalata) la 31 iulie 2023" (.doc)
Chestionar Turism 2 "Activitatea agentiilor de turism in anul 2023" (.docx)
Chestionar Cheltuieli efectuate pentru deplasarile oficiale in anul 2023 (.docx)

 

Nomenclator tari CHDEP

 

Persoana de contact pentru TURISM2:
Valentina Bacescu, telefon: 021 318 18 24 / int. 1458

Persoana de contact pentru TURISM1A:
Ionică Cheran, telefon: 021 318 18 24 / int. 1458

Persoana de contact pentru TURISM1B:
Ionica Cheran, telefon: 021 318 18 24 / int. 1458

Persoana de contact pentru CHDEP:
Florina Bîrlogeanu, telefon: 021 318 18 24 / int. 1458

 

1. ACTR - Cererea turistica a rezidentilor, ro
2. ACNER - Cheltuielile turistice ale nerezidentilor cazati in structurile de cazare turistica colective, multilingv: de, en, es, fr, hu, it, ru
3. TOUR PA - Cheltuielile turistice ale nerezidentilor cazati in structurile de cazare turistica private (multilingv)

 

Persoanele de contact pentru aceste chestionare sunt: Stefan Ciobanu si Valentina Bacescu, telefon: 021 318 18 24 / int. 1458

 


Data ultimei actualizari: 13 februarie 2024