Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistica transporturilor, poștei și telecomunicațiilor

Chestionare statistice Persoana de contact
POSTA - Activitatile si mijloacele de posta in anul 2023 Alida Turcanu, telefon 021/318 18 24 int. 1440/1438
TC - Activitatile si mijloacele de telefonie in anul 2023

 

Chestionare statistice Persoana de contact
ACCR - Accidente de circulatie rutiera in anul 2023 Carmen Mihalcioiu, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
ASTRM - Transportul rutier de marfuri in trimestrul ... 2024
ASTRP - Transportul rutier de pasageri in trimestrul... 2024 Andreea Patulea, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
DP - Lungimea drumurilor publice la 31 decembrie 2023 Andreea Patulea, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
MT-AERIAN - Mijloace de transport aerian la 31 decembrie 2023 Dina Ioana, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
MT-CF - Infrastructura si mijloacele de transport feroviar la 31 decembrie 2023 Andreea Patulea, Dina Ioana, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
MT-CM - Conducte magistrale pentru transportul produselor petroliere şi gazelor la 31 decembrie 2023 Andreea Patulea, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
MT-AC-CNI - Mijloace de transport si accidente, pe cai navigabile interioare la 31 decembrie 2023 Dina Ioana, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
MT-MAR - Mijloace de transport maritim la 31 decembrie 2023
MT-RUTIER - Vehicule inmatriculate in circulatie la 31 decembrie 2023/sfarsitul trimestrului...2024 Carmen Mihalcioiu, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
TA-E - Transportul aeroportuar de pasageri si marfuri in trimestrul ... 2024 Alida Turcanu, telefon 021/318 18 24 int. 1440/1438
TR1 CM - Transportul prin conducte petroliere magistrale in trimestrul ... 2024 Andreea Patulea, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
TR1 M CF - Transportul de marfuri pe calea ferata in trimestrul ... 2024
TR1 NAVAL - Transportul de pasageri pe cai navigabile interioare in trimestrul ... 2024
TR1 P CF - Transportul de pasageri pe calea ferata in trimestrul ... 2024
TR1 TP - Transportul public local de pasageriin trimestrul ... 2024 Carmen Mihalcioiu, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
TR2-E - Transportul portuar pe cai navigabile interioare in trimestrul ... 2024 Andreea Patulea, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438
TR2-E MARITIM - Transportul portuar maritim in trimestrul ... 2024
TR4 - Inmatriculari noi de vehicule rutiere in trimestrul ... 2024 Dina Ioana, telefon: 021/ 318 18 24 int. 1440/1438

 

 

 

 

 

 


Data ultimei actualizari: 26 octombrie 2023