Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Cercetare selectivă versus surse administrative – model de imputare –

Română

Statisticile oficiale din întreaga lume se află sub presiune crescândă pentru a îmbunătăţi eficiența procesului de producție statistică și, în special, pentru a economisi costurile și resursele de personal. Pe de altă parte, anchetele statistice întâlnesc diverse probleme, precum rate mari de non-răspuns și volume reduse ale eșantioanelor. În această situație, statisticienii sunt din ce în ce mai în măsură să ia în considerare diverse alternative ale abordării tradiționale tip cercetare selectivă, în vederea creșterii calității rezultatelor. Luând în considerare faptul că multe entități administrative colectează date sub diverse forme și, deși aceste date nu sunt substitute directe pentru cele colectate prin sondaje statistice, ele oferă posibilități, prin combinarea mai multor surse, de a înlocui parțial colectarea datelor statistice. Metodele de imputare a datelor au fost utilizate pentru a crește calitatea eșantionului unei cercetări statistice selective prin combinarea mai multor informații din diferite surse de date: ancheta prin sondaj și registrele administrative.