Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Buletine statistice

Arhiva buletinelor statistice lunare in perioada 2007-2021

Anul Buletin statistic de preturi (bsp) Buletin statistic de industrie (bsi) Buletin statistic lunar (bsl) Buletin statistic de comert international (bsci) Buletin statistic lunar judetean (bsljud)
2021 bsp2021.zip bsi2021.zip bsl2021.zip bsci2021.zip bsljud2021.zip
2020 bsp2020.zip bsi2020.zip bsl2020.zip bsci2020.zip bsljud2020.zip
2019 bsp2019.zip bsi2019.zip bsl2019.zip bsci2019.zip bsljud2019.zip
2018 bsp2018.rar bsi2018.rar bsl2018.rar bsci2018.rar bsljud2018.rar
2017 bsp2017.rar bsi2017.rar bsl2017.rar bsci2017.rar bsljud2017.rar
2016 bsp2016.rar bsi2016.rar bsl2016.rar bsci2016.rar bsljud2016.rar
2015 bsp2015.rar bsi2015.rar bsl2015.rar bsci2015.rar bsljud2015.rar
2014 bsp2014.rar bsi2014.rar bsl2014.rar bsci2014.rar bsljud2014.rar
2013 bsp2013.rar bsi2013.rar bsl2013.rar bsci2013.rar bsljud2013.rar
2012 bsp2012.rar bsi2012.rar bsl2012.rar bsci2012.rar bsljud2012.rar
2011 bsp2011.rar bsi2011.rar bsl2011.rar bsci2011.rar bsljud2011.rar
2010 bsp2010.rar bsi2010.rar bsl2010.rar bsci2010.rar bsljud2010.rar
2009 bsp2009.rar bsi2009.rar bsl2009.rar bsci2009.rar bsljud2009.rar
2009 Buletin Statistic de Industrie, Constructii, Comert, si Servicii - Unicat
2008 bsp2008.rar bsi2008.rar bsl2008.rar bsci2008.rar bsljud2008.rar
2007 bsp2007.rar bsi2007.rar bsl2007.rar bsci2007.rar bsljud2007.rar

 

Precizari privind aparitia pe site a buletinelor statistice lunare
 1. Buletinul Statistic Lunar si Buletinul Statistic de Preturi se publica pe site la 10 zile de la data aparitiei.
 2. Buletinul Statistic de Industrie, Buletinul Statistic de Comert International si Buletinul Statistic Lunar Judetean se publica pe site la o luna de la data aparitiei.

 


Ultima actualizare: 25 martie 2024