Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Audit urban

Proiectul Audit Urban a fost o iniţiativă importantă a Directoratului General pentru Politică Regională a Comisiei Europene, în contextul pregătirii unei noi politici regionale pentru perioada bugetară 2007-2013.
Prioritatea politicii regionale a Comisiei Europene este reprezentată de îmbunătăţirea coeziunii economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene, urmărind reducerea disparităţilor existente între regiunile UE.
Scopul proiectului Audit Urban este colectarea unor date statistice comparabile la nivel european pentru un număr considerabil de variabile, pentru următoarele nivele spaţiale (teritoriale): oraşul administrativ, district al oraşului, zonă urbană extinsă a oraşului şi nivel naţional.
Obiectivul general este crearea unei baze de date cu informaţii statistice comparabile pentru oraşele selectate în cadrul proiectului, această bază de date este utilizată de către Comisia Europeană şi, în special, de către Directoratul General de Politică Regională. În contextul extinderii Uniunii Europene, proiectul Audit Urban are relevanţă pentru ţările participante. România, alături de celelalte ţări candidate, a fost invitată să se alăture acestui proiect, în cadrul unei întruniri de lucru desfăşurate la Luxemburg, în decembrie 2002.

Istoric
Lista Variabile
Seminar Regional "Audit urban in Romania" - noiembrie 2013
Pliant 2010 - 2012
Pliant - martie 2016
Pliant - 2018
Pliant - 2020
Publicatie Audit urban 2016
Publicatie Audit urban 2018
Publicatie Audit urban 2020
Aplicația Statistici Subnaționale

 

 


Ultima actualizare: 3 decembrie 2020