Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ancheta structurală în agricultură

Institutul Național de Statistică organizează și efectuează Ancheta Structurală în Agricultură 2023 (ASA 2023), în conformitate cu:

 • Regulamentul (UE) 2018/1091 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iulie 2018 privind statisticile integrate ale fermelor a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2021/2269 al Parlamentului European și al Consiliului,
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2286 al Comisiei din 16 decembrie 2021 privind datele care trebuie furnizate pentru anul de referință,
 • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/405 al comisiei din 16 martie 2020 de precizare a modalităților și a conținutului rapoartelor privind calitatea.

Colectarea datelor în teren se desfășoară în perioada 15 ianuarie - 29 februarie 2024.

Obiectivele ASA 2023:

 • Obținerea de date și informații privind principalele caracteristici ale exploatațiilor agricole,
 • Evidențierea schimbărilor structurale intervenite de la cercetările statistice anterioare,
 • Actualizarea Registrului Statistic al Exploatațiilor Agricole (REXA), care reprezintă baza de eșantionare pentru toate celelalte cercetări statistice în agricultură,
 • Obținerea de statistici detaliate privind structura exploatațiilor agricole: numărul exploatațiilor agricole, suprafața agricolă utilizată, efectivele de animale, irigațiile, agricultura ecologică, persoanele care au desfășurat activități agricole, dezvoltarea rurală etc.,
 • Obținerea de statistici comparabile privind structura exploataţiilor agricole necesare participării României la Politica Agricolă Comună (PAC).
 •  

  Scopul ASA 2023: Asigurarea de date statistice pentru fundamentarea și punerea în aplicare a politicilor naționale și europene în domeniul agricol, în concordanță cu Sistemul Statistic European, necesare participării României la PAC.

  Efectuarea ASA 2023: anchetă selectivă - pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, macroregiune, regiune de dezvoltare și județ format din toate exploatațiile agricole cu personalitate juridică (aproximativ 25.000) și aproximativ 120.000 de exploatații agricole fără personalitate juridică, extras din REXA, actualizat pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2020 (RGA 2020).

  Modul de culegere a datelor ASA 2023:

  • Colectarea și înregistrarea datelor se realizează de către operatori statistici prin interviu direct (faţă în faţă) cu capul/ șeful exploatației agricole sau o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza datele și informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil (tabletă).

   

  Rezultatele ASA 2023 vor fi disponibile și diseminate astfel:

  • Decembrie 2024 - comunicat de presă,
  • Februarie 2025 - publicații:
   Volumul 1: "Ancheta Structurală în Agricultură 2023 - Date generale la nivel național"
   Volumul 2: "Ancheta Structurală în Agricultură 2023 - Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe"

   

  Manualul ASA 2023(.pdf)
  Instrucțiuni completare întrebări chestionar electronic ASA 2023(.pdf)

  Persoana de contact:
  Ioana DIMA, tel: 021 318.18.56

   


  Ultima actualizare: 25 ianuarie 2024