Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Ancheta structurală în agricultură

Institutul Național de Statistică organizează și efectuează Ancheta Structurală în Agricultură 2016 (ASA 2016), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, privind structura exploatațiilor agricole. Culegerea datelor în teren se va desfașura în perioada 10 ianuarie 2017 - 10 februarie 2017.

Obiectivul ASA 2016: obținerea de informații privind structura exploatațiilor agricole: numărul exploatațiilor agricole, suprafața agricolă utilizată, efectivele de animale, irigațiile, agricultura ecologică, persoanele care au desfășurat activități agricole, dezvoltarea rurală etc.

Scopul ASA 2016:

 • Asigurarea de date, comparabile la nivel internațional, pentru fundamentarea politicilor naționale în domeniul agricol, în concordanță cu acquis-ul statistic comunitar, necesare procesului de participare a României la Politica Agricolă Comună
 • Obținerea de statistici pentru îmbunătățirea calității indicatorilor de agromediu și pentru elaborarea politicilor agricole naționale și a programelor de dezvoltare rurală
 • Stabilirea tipologiei și dimensiunii economice a exploatațiilor agricole
 • Actualizarea Registrului Statistic al Exploatațiilor Agricole (REXA), care reprezintă baza de eșantionare pentru toate cercetările statistice din domeniul agricol

Efectuarea ASA 2016: pe baza unui eșantion reprezentativ la nivel național, macroregiune, regiune de dezvoltare și județ format din toate exploatațiile agricole cu personalitate juridică (circa 28.000) și circa 303.000 de exploatații agricole fără personalitate juridică, extras din Registrul Statistic al Exploatațiilor Agricole, constituit pe baza datelor de la Recensământul General Agricol 2010, actualizat cu datele de la ASA 2013.

Modul de culegere a datelor ASA 2016:

 • interviu direct (față în față), realizat de către un operator statistic, pentru exploatațiile agricole fără personalitate juridică
 • autoînregistrare, pentru exploatațiile agricole cu personalitate juridică, sub îndrumarea unui coordonator

Rezultatele ASA 2016: vor fi disponibile și diseminate în luna decembrie 2017, astfel:

 • Comunicat de presă
 • Publicație în 2 volume:
  Volumul 1: "Ancheta Structurală în Agricultură 2016 - Date generale la nivel național"
  Volumul 2: "Ancheta Structurală în Agricultură 2016 - Date pe macroregiuni, regiuni de dezvoltare și județe"

 

Manualul ASA 2016(.pdf)
Formular ASA 2016(.pdf)
Ghid ASA 2016 - instructaj(.pdf)

Persoana de contact:
Mihaela Borcan, tel: 021 317.77.96

 

 

 

 

 


Ultima actualizare: 11 octombrie 2016