Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Împreună protejăm România - ediția a III-a

Stiri INS
Tudorel Andrei

Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistică, a transmis un mesaj la Gala Excelenței „Împreună protejăm România”, ediția a III-a, eveniment organizat de Grupul de Presă MediaUno, Institutul Național de Statistică și Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă la Palatul Regal (Muzeul Național de Artă al României) - Sala Tronului, marți, 24 ianuarie 2023.

Președintele I.N.S. a adus aminte despre faptul că, în 1859, la scurt timp după evenimentul fundamental de numire a lui Cuza ca domnitor al Principatelor, a luat ființă Oficiul Central de Statistică Administrativă. Tudorel Andrei a evidențiat importanța statisticii, mai ales în actualele condiții geo-politice, sociale și economice.

” Excelențele voastre,
Stimați invitați,

Bună seara și bun venit la gala “Protejăm România”, ce se desfășoară într-o zi cu totul specială pentru noi toți. Este ziua în care împlinim 164 de ani de la Unirea Principatelor Române.

Anul 1859 este un an cu totul special și pentru statistica din România, întrucât, prin Ordonanța Domnească a Domnitorului Alexandru Iona Cuza, s-a înființat Oficiul de Statistică.

Astăzi, statistica oficială din Romania este membră a familiei europene. Prin datele oferite este un element al democrației fiecărui stat. Pe parcursul ultimilor trei ani, împreună cu Media Uno, împreună cu dumneavoastră, am reușit să creăm un cadru de dezbatere, pentru a încerca să găsim, nu neapărat soluții, dar măcar să identificăm alternative pentru provocările la care este supusă societatea românească, într-o perioadă dificilă, nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga Europă, ținând seama de pandemie, de războiul din proximitatea granițelor noastre și de problemele globale la care trebuie să răspundem.
Statistica, prin datele puse la dispoziție, oferă acces direct la informații, la cunoștințe, fiindcă, într-o societate modernă, cunoșterea înseamnă putere. Pentru politician înseamnă suport în luarea deciziilor fundamentate pe informații certe, pentru agentul economic înseamnă informații pentru adaptarea la dinamica piețelor, iar pentru cetățean, o sursă de informare credibilă.

Împreună cu dumneavoastră, în această perioadă deosebit de dificilă, cu colegii de la Media Uno am reușit să creăm un cadru de dezbatere. Concluzia este că numai împreună putem rezolva problemele, optimizânu-și totodată fiecare interesele.
Sunt sigur că, prin ceea ce vom face în perioada următoare, vom continua această dezbatere pentru a ajunge la cele mai bune soluții.

Felicitări celor care vor fi premiați și succes în continuare!”