Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Publicații statistice în format electronic

Titlul publicatiei Descarca fisier Tema statistica Data aparitiei Cod publicatie
Buletin statistic de industrie nr.8/2023 Nepublicat Statistica intreprinderilor 23/10/2023 - 16:30 BSI(L)_2023
Buletin statistic de preţuri nr. 8/2023 Nepublicat Publicatii de sinteza 20/10/2023 - 16:30 BSP(L)_2023
Buletin statistic de comerţ internaţional nr.7/2023 Nepublicat Comert international 19/10/2023 - 16:30 BSCI(L)_2023
Indicii valorii unitare în comerţul internaţional sem.I/2023 Nepublicat Comert international 18/10/2023 - 16:30 IVUComInt(T)_2023
Câştigurile salariale şi costul forţei de muncă în anul 2022 Nepublicat Venituri, castiguri, consum 13/10/2023 - 16:30 CSalCostFM_2023
Balanţa forţei de muncă la 1 ianuarie 2023 Nepublicat Forta de munca 09/10/2023 - 16:30 BFMun_2023
Revista Română de Statistică - Supliment nr. 9/2023 Nepublicat Revista Romana de Statistica 29/09/2023 - 16:30 RRSup(L)_2023
Seria statistică de întreprinderi - Activitatea filialelor străine în anul 2021 Nepublicat Statistica intreprinderilor 29/09/2023 - 16:30 SI_FSRin_2022
Buletin statistic lunar al judeţelor nr.7/2023 Nepublicat Statistica teritoriala 29/09/2023 - 16:30 BLSJ(L)_2023
Transportul de pasageri şi mărfuri pe moduri de transport în sem.I 2023 Nepublicat Transport 28/09/2023 - 16:30 TrPasMf(T)_2023

Pagini