Definiții ale indicatorilor cheie prezentați în grafice:

Numărul populației rezidente (stabile), la o dată determinată, este calculat conform metodologiei și reglementărilor internaționale în domeniu și cuprinde totalitatea persoanelor care au reședința obișnuită în România, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.
 • a) Pentru perioada 2002 – 2011, numărul populației rezidente a fost reestimat în condiții de comparabilitate cu rezultatele finale ale Recensământului Populației și al Locuințelor din anul 2011;
 • b) Începând cu RPL 2011, numărul populației rezidente a fost estimat în conformitate cu criteriul reședinței obișnuite;
 • c) Numărul populației rezidente la 1 ianuarie 2012 a fost determinat pe baza rezultatelor definitive ale RPL 2011, la care s-au adăugat sporul natural și soldul migrației internaționale aferent perioadei 20 octombrie - 31 decembrie 2011;
 • d) După 1 ianuarie 2012, populația rezidentă la 1 ianuarie a fost estimată în conformitate cu criteriul reședinței obișnuite utilizând metoda componentelor:
  • sporul natural al populației din fiecare an;
  • soldul mișcării migratorii internaționale temporare de lungă durată din fiecare an;
  • soldul mișcării migratorii interne cu schimbarea domiciliului din fiecare an;
  • soldul mișcării migratorii interne cu schimbarea reședinței pentru 12 luni, adică persoane care la data de 1 ianuarie aveau reședința obișnuită în alt județ decât cel de domiciliu.
Rata medie anuală a inflației reprezintă creșterea medie a prețurilor de consum într-un an față de anul precedent. Această rată se calculează ca un raport, exprimat procentual, între indicele mediu al prețurilor dintr-un an și cel al anului precedent, din care se scade 100. La rândul lor, indicii medii și prețurilor din cei doi ani se determină ca medii aritmetice simple ale indicilor lunari din fiecare an, calculați față de aceeași bază (octombrie 1990 = 100).
Rata șomajului (conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii) reprezintă raportul dintre numărul șomerilor și populația activă, exprimat procentual.
Șomerii, conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii, sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele condiții:
 • nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri;
 • sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptămâni diferite metode active pentru a-l găsi: contactarea agenției (naționale sau județene) pentru ocuparea forței de muncă sau a unei agenții particulare de plasare în vederea găsirii unui loc de muncă, contactarea directă a patronilor sau a factorilor responsabili cu angajarea, susținerea unor teste, interviuri, examinări, demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunțuri și răspunsuri la anunțuri, studierea anunțurilor din mica publicitate, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate, altă metodă în afara celor menționate;
 • sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.
Prin datorie publică se înțelege datoria pe care o are statul față de terți, precum persoane private, persoane juridice, bănci, întreprinderi, din țară sau din străinătate, care au cumpărat obligațiuni emise de stat pentru a acoperi nevoile financiare ale statului.