Indicatori statistici de dezvoltare durabila

Institutul National
de Statistica

Baza de date – Indicatori de Dezvoltare Durabilă în România (IDDR)

   Indicatorii prezenţi în baza de date urmăresc obiectivele ţintă şi modalităţile de acţiune la orizontul anilor: 2013, 2020, 2030, stabilite prin Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă  - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030 şi sunt construiţi pe baza informaţiilor care sunt disponibile în Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Mediului şi Pădurilor şi instituţiile în subordinea sau coordonarea acestuia şi a metodologiilor care sunt armonizate cu cele ale Uniunii Europene.

Principala funcţiune a indicatorilor este de a răspunde cerinţelor de monitorizare, pe care Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030 le exprimă, asociate cu termenele ţintelor propuse, care la rândul lor reprezintă angajamente politice legate de obiectivele strategice ale dezvoltării durabile.

Setul de indicatori de dezvoltare durabilă pentru România este structurat pe obiectivele Strategiei Naţionale de Dezvoltare Durabilă - Orizonturi 2013 - 2020 - 2030, cu ierarhizare pe trei niveluri:

·      nivelul 1: indicatori principali (de bază);

·      nivelul 2: indicatori complementari, utilizabili pentru monitorizarea şi revizuirea programelor de dezvoltare durabilă;

·      nivelul 3: indicatorii de progres ai Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Durabilă a României, acoperind  pachetul de politici pe care aceasta le generează, inclusiv a celor ce nu sunt cuprinse în Strategia UE.

 

Astfel definit, setul de indicatori poate constitui o bază solidă pentru monitorizarea periodică a progreselor înregistrate în îndeplinirea obiectivelor stategice ale dezvoltării durabile.

 

Sistemul IDD pentru România este armonizat şi congruent cu sistemul de indicatori utilizat la nivelul UE, urmărind  pilonii de bază:

-         arhitectură: structură ierarhică pe teme, sub-teme, domenii de intervenţie;

-         concepte, definiţii, clasificări şi nomenclatoare asociate;

-         metode de calcul.

 

Sistemul integrează, într-o structură piramidală, indicatori economici, sociali şi de mediu, utilizabili pentru evaluarea tridimensională a dezvoltării durabile în România.

 

Baza de date (IDDR)  cu  IDD pentru România include 103 indicatori, cu seriile de date  disponibile în sistemul statistic naţional începând din anul 2000, ierarhizaţi, astfel: 19 indicatori de nivel 1, 37 indicatori de nivel 2 şi 47 indicatori la nivelul 3. Baza de date va fi actualizată şi completată cu alţi indicatori, pe măsura dezvoltării  şi disponibilizării acestora.

 Data ultimei actualizari: 25 ianuarie 2024


© 2018 Institutul National de Statistica 
Reproducerea conţinutului acestui website, integral sau parţial, în formă originală sau modificată, precum şi stocarea într-un sistem de regăsire sau transmiterea sub orice formă şi prin orice mijloace sunt interzise fără autorizarea scrisă a Institutului Naţional de Statistică.
Utilizarea conţinutului acestui website, cu titlu explicativ, în articole, studii, cărţi este autorizată numai cu indicarea clară şi precisă a sursei.