LISTA TABELELOR DISPONIBILE         
1 Populaţia la recensămintele din anii 1948, 1956, 1966, 1977, 1992 şi 2002 - judeţe şi medii
2 Populaţia pe sexe - judeţe şi medii
3 Populaţia pe sexe, după domiciliu - judeţe şi medii
4 Populaţia pe sexe, după domiciliu şi grupe de vārstă, pe medii
5 Populaţia pe sexe, după domiciliu, grupe de vārstă şi categorii de populaţie, pe medii, pe judeţe
6 Populaţia după domiciliu şi locul naşterii - regiuni, judeţe şi medii
7 Populaţia pe sexe, după locul naşterii – judeţe şi medii
8 Populaţia pe sexe, după  judeţul de domiciliu - judeţe şi medii
9 Populaţia pe sexe, după judeţul de domiciliu şi cel īn care s-a născut - judeţe şi medii
10 Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, pe sexe, după judeţul de domiciliu şi domiciliului anterior - judeţe şi medii
11 Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, pe sexe, grupe de vārstă la data stabilirii īn localitatea  de domiciliu şi perioada stabilirii īn localitate, pe medii
12 Populaţia care şi-a schimbat domiciliul, după judeţul de domiciliu şi domiciliul anterior - regiuni, judeţe şi medii
13 Populaţia pe sexe, vārste şi ani de naştere - judeţe şi medii
14 Populaţia pe sexe şi grupe de vārste - regiuni, judeţe şi medii
15 Structura populaţiei pe sexe şi grupe de vārste - regiuni, judeţe şi medii
16 Populaţia pe sexe, grupe de vārstă şi ţara de naştere, pe medii
17 Populaţia pe sexe, grupe de vārstă şi stare civilă - judeţe şi medii
18 Populaţia pe sexe, după starea civilă şi domiciliu, judeţe şi medii
19 Populaţia pe sexe, după starea civilă şi vārstă, pe medii
20 Populaţia pe sexe, grupe de vārstă, etnie şi stare  civilă, pe medii
21 Populaţia pe sexe, grupe de vārstă, categorii de  populaţie şi stare civilă, pe medii
22 Cupluri soţ-soţie / partener-parteneră, după grupa de vārstă a soţilor / partenerilor, pe medii
23 Cupluri soţ-soţie / partener-parteneră, după vārsta soţiei / partenerei, pe medii
24 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe ani de  naştere şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii
25 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe vārste  şi numărul copiilor născuţi vii, judeţe şi medii
26 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe vārste şi numărul copiilor născuţi vii, pe  regiuni
27 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vārstă, stare civilă, nivelul instituţiei de  īnvăţămānt absolvite şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii
28 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, la prima  căsătorie, pe vārste, vārsta la data căsătoriei şi numărul copiilor născuţi vii
29 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, la prima căsătorie, pe grupe de vārstă, anul īncheierii căsătoriei şi numărul copiilor născuţi vii
30 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vārstă, etnie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii
31 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vārstă, religie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii
32 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, după starea civilă, religie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii
33 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe categorii de populaţie şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii
34 Populaţia feminină de 15 ani şi peste, pe grupe de vārstă, categorii de populaţie,  stare civilă şi numărul copiilor născuţi vii, pe medii
35 Populaţia activă feminină de 15 ani şi peste, după statutul profesional şi numărul  copiilor născuţi vii, pe medii
36 Populaţia pe sexe, după cetăţenie - regiuni şi medii
37 Populaţia de cetăţenie romānă, pe sexe, grupe de vārstă, categorii de populaţie şi ţara de naştere, pe medii
38 Cetăţeni străini veniţi īn Romānia de 12 luni şi peste, pe grupe de vārstă, categorii de populaţie şi statut profesional, pe medii
39 Cetăţeni străini de 10 ani şi peste, veniţi īn Romānia de 12 luni şi peste, după ţara de cetăţenie şi nivelul de instruire, pe medii
40 Populaţia după etnie - regiuni, judeţe şi medii
40a Structura populaţiei după etnie - regiuni, judeţe şi medii
41 Populaţia pe sexe, după etnie - judeţe şi medii
42 Populaţia pe sexe, după etnie - regiuni şi medii
43 Populaţia pe sexe, grupe de vārstă, categorii de populaţie şi etnie
44 Populaţia după limbă maternă - regiuni, judeţe şi medii
45 Populaţia pe sexe, după limba maternă - judeţe şi  medii
46 Populaţia pe sexe, după limba maternă - regiuni şi medii
47 Populaţia după etnie şi limba maternă, pe judeţe
47a Populaţia după etnie şi limba maternă, pe medii
48 Populaţia după religie - regiuni, judeţe şi medii
49 Populaţia pe sexe şi religie - judeţe şi medii
50 Populaţia pe sexe şi religie - regiuni  şi medii
50a Structura populaţiei după religie - regiuni şi judeţe
51 Populatia după etnie şi religie, pe judeţe
51a Populatia după etnie şi religie, pe medii
52 Populaţia de 10 ani şi peste care a absolvit o instituţie de īnvăţămānt, pe sexe, după nivelul, profilul şi forma de proprietate a acesteia, pe medii
53 Populaţia de 10 ani şi peste, după nivelul şi profilul instituţiei de īnvăţămānt absolvite, pe categorii de populaţie, sexe şi grupe de vārstă
53a Populaţia de 10 ani şi peste, pe sexe după nivelul şi profilul instituţiei de īnvăţămānt absolvite- judeţe şi medii
54 Populaţia de 10 ani şi peste, pe sexe, după etnie şi nivelul instituţiei de īnvăţămānt absolvite, pe medii
55 Populaţia de 10 ani şi peste, după religie şi nivelul instituţiei  de īnvăţămānt absolvite, pe medii
56 Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă,  pe sexe şi grupe de vārstă - judeţe şi medii
56a Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, pe sexe şi grupe de vārstă -  regiuni şi medii
57 Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, pe sexe şi categorii de populaţie- judeţe şi medii
58 Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, pe sexe şi etnie, pe medii 
59 Populaţia de 10 ani şi peste, analfabetă, după etnie şi categorii de populaţie, pe medii
60 Populaţia de 6 ani şi peste, care urmează  o instituţie de īnvăţămānt, după nivelul acesteia, pe sexe şi grupe de vārstă, pe medii
61 Populaţia de 6 ani şi peste, care urmează o  instituţie de īnvăţămānt, după nivelul, profilul şi forma de proprietate, pe sexe şi medii
62 Populaţia pe sexe şi grupe de vārste - judeţe, medii, municipii, oraşe şi comune