Rezultatele definitive ale Recensamantului General Agricol 2010

 

Informatiile detaliate cu privire la modul de utilizare a terenurilor, efectivele de animale, irigatiile, precum si aspecte privind agricultura ecologica si dezvoltarea rurala, persoanele care au desfasurat activitati agricole etc. sunt prezentate in cele cinci volume editate si tiparite de catre Institutul National de Statistica, fiecare volum avand atasat un CD, dupa cum urmeaza:

Volumul I ►„Recensamantul General Agricol 2010, Rezultate la nivel national”
Volumul II ► „Recensamantul General Agricol 2010,
Macroregiunea 1 - Regiunile de dezvoltare Nord – Vest si Centru”
Volumul III ► „Recensamantul General Agricol 2010,
Macroregiunea 2 - Regiunile de dezvoltare Nord – Est si Sud - Est”
Volumul IV ► „Recensamantul General Agricol 2010,
Macroregiunea 3 - Regiunile de dezvoltare Bucuresti - Ilfov si Sud Muntenia”
Volumul V ► „Recensamantul General Agricol 2010, Macroregiunea 4 - Regiunile de dezvoltare Sud – Vest Oltenia si Vest”

În volumele II – V, rezultatele sunt prezentate la nivel de macroregiuni, regiuni de dezvoltare si judete .

Rezultatele definitive privind exploatatiile agricole au fost obtinute in conformitate cu cerintele Regulamentului (CE) nr. 1166/ 2008 al Parlamentului European si al Consiliului, privind anchetele structurale in agricultura si ancheta privind metodele de productie agricola, dupa cum se mentioneaza in Precizarile privind Recensamantul General Agricol 2010, din Volumul I.

Publicatiile Recensamantului General Agricol 2010 pot fi achizitionate:

Pentru relatii suplimentare, puteti contacta Biroul de diseminare date statistice, tel. +4021 3177770, datestat@insse.ro

În continuare, este prezentata o selectie de tabele cu principalii indicatori, la nivel national si la nivel de judet:

Tabel 1 Exploatatii agricole care au utilizat suprafete agricole si/ sau care au detinut efective de animale, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
Tabel 2 Exploatatii agricole, suprafata agricola utilizata si suprafata agricola utilizata ce a revenit in medie pe o exploatatie agricola, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
Tabel 4 Exploatatii agricole si suprafata totala, pe clase de marime a suprafetei totale, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
Tabel 5 Exploatatii agricole si suprafata agricola utilizata, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
Tabel 10 Exploatatii agricole si suprafata cultivata, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, pe categorii de folosinta a suprafetei agricole utilizate
Tabel 14 Exploatatii agricole cu efective de animale si efectivele de animale pe specii, pe clase de marime a suprafetei totale si pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate
Tabel 18 Exploatatii agricole cu efective de bovine si efectivele de bovine, pe clase de marime a efectivelor de bovine, a suprafetei totale si a suprafetei agricole utilizate
Tabel 24 Exploatatii agricole cu efective de porcine si efectivele de porcine, pe clase de marime a efectivelor de porcine, a suprafetei totale si a suprafetei agricole utilizate
Tabel 28 Exploatatii agricole cu efective de ovine si efectivele de ovine, pe clase de marime a efectivelor de ovine, a suprafetei totale si a suprafetei agricole utilizate
Tabel 32 Exploatatii agricole cu efective de caprine si efectivele de caprine, pe clase de marime a efectivelor de caprine, a suprafetei totale si a suprafetei agricole utilizate
Tabel 34 Exploatatii agricole cu efective de pasari, cabaline, magari si catari, iepuri de casa si familii de albine si efectivele acestora, pe clase de marime a suprafetei agricole utilizate, pe categorii de animale
Tabel 37 Exploatatii agricole care au utilizat masini si echipamente agricole, dupa modul de detinere si tipul de masini si echipamente agricole utilizate
Tabel 43 Exploatatii agricole, numar de persoane, pe sexe, si numar de zile lucrate, pe clase de marime a numarului de zile lucrate, dupa statutul juridic al exploatatiilor agricole
Tabel 1J Exploatatii agricole, dupa statutul lor juridic, pe judete
Tabel 2J Exploatatii agricole si suprafata, pe categorii de folosinta a suprafetei agricole utilizate, pe judete
Tabel 3J Exploatatii agricole cu efective de animale si efectivele de animale, pe principalele specii, pe judete

Nota: tabele selectate din Volumul I